Vil du vide mere om rettighedsbeskyttelse i Brasilien og Indien?

Er du interesseret i at vide mere om IP-forholdene i Indien og Brasilien, så har du nu en unik mulighed for at mødes med Udenrigsministeriets to IP-sektorrådgivere i Indien og Brasilien, Trine Bargsteen og Lasse Wulff Andersen. Som følge af COVID-19 er begge i Danmark og står klar til at mødes med dig henover sommeren.

Mød en sektorrådgiver

Brasilien og Indien har de senere år satset stort på at styrke IP-miljøet med en række initiativer. Indien har på blot fire år præsteret en bemærkelsesværdig effektivisering af landets patent- og varemærkeundersøgelser. I Brasilien arbejder myndighederne målrettet for at skabe bedre rammebetingelser på IP-området.

Et møde med Trine og Lasse vil give dig som virksomhed eller IP-rådgiver mulighed for at stille spørgsmål til helt konkrete forhold, til det danske samarbejde og til kommende aktiviteter - og komme med dine input.

Book et møde

Om Trine Bargsteen

Trine Bargsteen er IP-sektorrådgiver ved den danske ambassade i New Delhi. Hun er ansvarlig for det løbende tætte samarbejde mellem de indiske og danske IP-myndigheder samt ansvarlig for at etablere et nyt flerårigt teknisk samarbejde, der forventes at begynde i sommeren 2020. Formålet med det danske samarbejde er blandt andet at dele erfaringer og teknisk kapacitet inden for IPR til at støtte innovation og jobskabelse i landet. 

Trine Bargsteen er professionel diplomat med baggrund inden for forretningsudvikling og international udvikling.

Om Lasse Wulff Andersen

Lasse Wulff Andersen er sektorrådgiver inden for innovation, IP og digitalisering på den danske ambassade i Brasilia. Lasse er ansvarlig i Brasilien for det tre-årige projekt med de brasilianske partnere inden for innovation og IP, herunder den brasilianske IP-myndighed og det føderale økonomiministerium.

Formålet med projektet er at understøtte innovation og IP gennem kapacitetsopbygning i Brasilien.

Udviklingen i Indien og Brasilien

COVID-19 skaber nye muligheder for danske virksomheder i Indien

Verdens største lockdown har lammet store dele af økonomien, men COVID-19 skaber også muligheder inden for sundhed og tech, hvor danske teknologier kan komme til at spille en endnu større rolle. IP-sektorrådgiver Trine Bargsteen beskriver situationen i Indien og corona-pandemiens indflydelse på handelsforhold og rettighedsbeskyttelse.

Læs mere

Ny patentaftale giver danske virksomheder en genvej til eksporteventyr i Brasilien

Danmark indgår en vidtrækkende patentaftale med Brasilien. Aftalen sikrer danske virksomheder en hurtigere sagsbehandlingstid på patentansøgninger og giver dermed danske virksomheder en hurtigere vej ind på det brasilianske marked.

Læs mere

Indien: Bemærkelsesværdig effektivisering på IP-området

På blot fire år har Indien præsteret en bemærkelsesværdig effektivisering af patent- og varemærkeundersøgelser. I et tæt strategisk samarbejde med de indiske rettighedsmyndigheder skal Danmark bidrage til øget kvalitet, konsistens og gennemsigtighed.

Læs mere

Bag om projekterne

Et fornuftigt rettighedssystem er rygraden for international handel. Derfor har vi i Patent- og Varemærkestyrelsen en langvarig tradition for samarbejde med søstermyndigheder verden over. På den måde kan vi fremme gode og ensartede rammevilkår på rettighedsområdet. 

Samarbejdet tager typisk form af myndighedssamarbejde mellem to landes rettighedsmyndigheder. Ofte bliver der samarbejdet om at opbygge kapacitet inden for sagsbehandling af patent og varemærker, kunderelationer, rettighedsinformationsvirksomhed og håndhævelse af rettigheder. 

Myndighedssamarbejdet finansieres af Udenrigsministeriet og understøtter Danmarks udviklings- og udenrigspolitik samt Regeringens strategi for Økonomisk Diplomati.

Læs om vores internationale arbejde

Praktisk om møderne

Trine Bargsteen og Lasse Wulff Andersen vil allerede i juni have mulighed for at mødes med dig. Det er en unik mulighed for – på tomandshånd eller i større grupper efter den 8. juni – at diskutere og sparre om forholdene i de to lande.

Du kan booke et møde med dem begge eller blot den ene. Møderne vil naturligvis følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Foruden sparring omkring konkrete forhold, igangværende sager og kommende aktiviteter, vil begge sektorrådgivere også kunne give dig en opdatering på de nyeste tiltag i forhold til eksportfremme, som Udenrigsministeriet har introduceret sidst i maj.

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere