Ankenævnet for Patenter og Varemærker flytter til Nævnenes Hus pr. 23. april 2018

Publiceret 20-04-2018

Som led i Regeringens flytning af statslige arbejdspladser flyttes Ankenævnet for Patenter og Varemærker til Nævnenes Hus.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker flyttes til Nævnenes Hus i Viborg pr. 23. april 2018. Patent- og Varemærkestyrelsen varetager fra denne dato ikke længere sekretariatsfunktionen for Ankenævnet.

Al korrespondance, herunder anker af afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen, skal fra og med den 23. april 2018 sendes til Nævnenes Hus på mail pvanke@naevneneshus.dk eller pr. post til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Det betyder også, at muligheden for at foretage betalinger til Ankenævnet gennem Patent- og Varemærkestyrelsen ophører.

Overgangsordning

Patent- og Varemærkestyrelsen har aftalt en overgangsordning med Nævnenes Hus i relation til betaling for de indgivne anker. Overgangsordningen betyder, at der kan foretages betalinger til Ankenævnet gennem Patent- og Varemærkestyrelsen til og med den 31. maj 2018. Det gælder også betalinger via styrelsens kontoordning.

Nævnenes Hus kan modtage betalinger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker fra 23. april 2018. Indtil udgangen af maj vil det skulle ske på konto nr.: 0216-4069207928. Efter 1. juni 2018 vil betalinger skulle ske til et nyoprettet konto, som efter 15. maj 2018 kan oplyses ved henvendelse til Nævnenes Hus.

Hvis du har spørgsmål om betaling til Ankenævnet for Patenter og Varemærker i forbindelse med flytningen af Ankenævnet fra Patent- og Varemærkestyrelsen til Nævnenes Hus, er du velkommen til at kontakte enten:

Nævnenes Hus

Toldboden 2, 8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00 | Email: pvanke@naevneneshus.dk | Hjemmeside

Patent- og Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup

Telefon: 43 50 80 00 (kontakt økonomi-afdelingen) Email: pvs@dkpto.dk | Hjemmeside