Danmarks første beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) er en realitet

Publiceret 24-04-2018

Området Dons, nær Kolding, er netop blevet godkendt som første kvalitetsvinområde med betegnelsen BOB (beskyttet oprindelsesbetegnelse).

Det er netop kommet frem, at EU har tildelt Danmark sin første ”beskyttet oprindelsesbetegnelse” (BOB). Der er tale om området Dons, nær Kolding, som netop af EU er blevet anerkendt som Danmarks første kvalitetsvinområde.

Geografiske Indikationer

BOB er en del af de såkaldte Geografiske Indikationer (GIs), som er reguleret gennem fællesskabslovgivningen i EU. En geografisk indikation er et kendetegn, som angiver et produkts lokalitetsmæssige oprindelse, hvis produktets kvalitet, omdømme og egenskaber i alt væsentligt tilskrives produktets geografiske ophav.

GIs ses navnlig inden for landbrugsprodukter, fødevarer, vin og aromatiserede vinprodukter samt spiritus. Som eksempler på velkendte GIs kan nævnes parmaskinke, champagne og portvin, som alle indeholder navne på byer eller distrikter, navnlig Parma i Italien, Champagne i Frankrig og Porto i Portugal.

BOB svarer til de nok mere kendte beskyttelsesbetegnelser som eksempelvis det engelske PDO, det franske AOP (AOC) og det italienske DOP (DOCG).

Vinproducenten Skærsøgaard

Beskyttelsen af Dons indebærer en beskyttelse på ca. 500 hektar nær Dons, hvor de mousserende vine opnår et særligt højt indhold af mælkesyre, grundet de nordlige dyrkningsforhold. Netop opnåelsen af disse særlige karakteristika har medført anerkendelsen. På nuværende tidspunkt findes der kun én vingård i området, nemlig vinproducenten Skærsøgaard, som dyrker vin på 43 ud af de 500 hektar jord. Dog håber vinproducenten på flere producenter i området. 

Beskyttelsen af Dons medfører, at vinproducenter, som producerer mousserende vine i området Dons må bære betegnelsen samt EU's logo for BOB.

Anvendelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse Dons kræver, at man som vinproducent skal følge en specifik fremgangsmåde ved fremstillingen af Dons kvalitetsvine. Dette indebærer bl.a., at alle druer skal stamme fra Dons’ nærmere definerede geografiske område, ligesom at al produktion skal udføres i dette område.

Beskyttet Geografisk Betegnelse

I Danmark er der tale om den første danske fødevare med BOB. Dog har Danmark allerede 11 registrerede fødevarer som ”beskyttet geografisk betegnelse” (BGB), hvor det udelukkende er et krav, at dele af fremstillingen skal have forgået inden for det nærmere definerede geografiske område.

Her er der navnlig tale om Danablu (ost), Esrom (ost), Danbo (ost), Lammefjordsgulerod, Lammefjordskartofler, Vadehavslam, Vadehavsstude samt regionalvine fra henholdsvis Bornholm, Fyn, Jylland og Sjælland.

Hvordan får man registreringen?

Registreringen af en fødevare som GI er en lang proces. Processen starter med at en producent, eller en producentsammenslutning udarbejder en varespecifikation, som bl.a. indeholder en beskrivelse af produktet, en afgrænsning af området for beskyttelsen, sammenhæng mellem området og produktets kvalitet og karakteristika samt mærkning af produktet. Denne varespecifikation sendes til de nationale myndigheder, som i Danmark er Fødevarestyrelsen.

Myndighederne vil herefter gennemgå ansøgningen i forhold til om betingelserne for registrering er opfyldt samt sende ansøgningen i en national høringsprocedure, hvorefter ansøgningen sendes til EU-kommissionen, som ligeledes gennemgår om ansøgningen opfylder betingelserne. Efter en yderligere indsigelsesperiode, vil der blive truffet afgørelse om ansøgningen skal afvises eller godkendes. Godkendelse af GIs sker herefter ved en gennemførselsforordning.

Læs mere her.