Google Patents – søg i 87 millioner patenter og patentansøgninger fra 17 forskellige patentkontorer

Publiceret 24-04-2018

Google Patents er en gratis patentdatabase som patentinteresserede på alle niveauer kan have udbytte af at benytte.

Der findes flere gratis patentdatabaser, hvor patentinteresserede kan søge information og inspiration. Google Patents er en af dem, og den er et meget stærkt og brugbart søgeværktøj for patentinteresserede på alle niveauer. Den er brugervenlig og meget intuitiv.

Google Patents er disse år under kraftig udvikling. Databasen blev lanceret i december 2006, og dengang indeholdt den udelukkende dokumenter fra det amerikanske patent kontor (USPTO). Nu under 12 år efter lanceringen indeholder databasen flere end 87 millioner patenter og patentansøgninger fra 17 forskellige patentkontorer, deriblandt det danske. Patentdokumenter med ikke-engelsk tekst er maskinoversat til engelsk og indekseret, så de er søgbare med engelske søgetermer.

Integration af Google Scholar

I 2015 blev Google Scholar, som indeholder ikke-patentlitteratur, integreret i Google Patents, og disse dokumenter er desuden CPC-klassificerede. Dette betyder, at også videnskabelige artikler kan søges frem via Google Patents.

Find prior art

Relativt nye funktioner er figurfremviseren, hvor man nemt kan forstørre figurerne og ”Find prior art”- og ”Similar”-værktøjerne, hvor man nemt kan finde lignende patentdokumenter ved et enkelt klik. Listen af lignende dokumenter findes ved automatiserede ordsøgninger hvor Google Patents vælger de ord, den tror, er de mest relevante. Derfor er det som regel nødvendigt manuelt at gå dokumenterne igennem for at se hvor gode de er (se illustrationer nedenfor).

illustration af hvor knappen "Find Prior Art" findes

Et enkelt klik på "Find Prior Art" knappen resulterer i en liste med lignende dokumenter.

et eksempel på en liste af lignende dokumenter

Listen kan eksempelvis se sådan ud

Logiske søgninger

Det er muligt at foretage logiske søgninger med søgeord, som kan kombineres ved hjælp af f.eks. nærhedsoperatorer, og/eller CPC-klasser. Søgeordene bliver efterfølgende fremhævet med forskellige farver i dokumenterne, hvilket gør den efterfølgende gennemgang af dokumenterne hurtigere.

Opslag af patenter kan med fordel også udføres i Google Patents, da denne er fleksibel med hensyn til skrivemåder. Dokumenterne er forsynet med oplysninger om bl.a. status og citationer, og der er desuden link til f.eks. Espacenet og det amerikanske patentkontor, USPTO, hvor man kan slå yderligere oplysninger op om patenterne.

Andre gratis databaser

Der findes også andre gratis online databaser end Google Patents, bl.a. Espacenet og Patent Lens. For alle gratis databaser skal man være særlig opmærksom på ikke at afsløre sin opfindelse via sine søgninger.

Hvis der dukker spørgsmål op i forbindelse med dine søgninger, er du meget velkommen til at kontakte os hos Patent- og Varemærkestyrelsen, så vi kan hjælpe dig videre.

CPC står for Cooperative Patent Classification, og det er et patentklassificeringssystem, som især bruges i Europa og USA. Alle patentpublikationer i verden er forsynet med mindst en patentklasse, som indikerer fagområdet for opfindelsen