SCT 39 er netop afholdt hos WIPO i Geneve

Publiceret 26-04-2018

”Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications”, 39 er netop afviklet af WIPO i Genève

”Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications”, 39 (SCT 39) er netop afviklet af WIPO den 23.-26. april 2018, hvor jeg og min kollega Bo fra vores Politik & Jura-afdeling deltog på vegne af Danmark.

Varemærkeproblematikker

På varemærkefronten var det igen spørgsmålet om, hvordan og i hvilket omfang landenavne skal beskyttes mod registrering som et varemærke, der var til diskussion. Flere lande og grupperinger af lande har udarbejdet og fremlagt forslag til fælles principper og retningslinjer. Spørgsmålet har været på dagsordenen igennem flere år, og der er fortsat ikke opnået enighed blandt de deltagende lande og organisationer.

Designproblematikker

På designfronten har mødet centreret sig om designtyperne grafiske brugergrænseflader, ikoner og skrifttyper. På baggrund af SCT 38 har lande og organisationer haft mulighed for at indgive spørgsmål og forslag til, hvad der kan arbejdes videre med i SCT-regi inden for disse designtyper. Det blev på SCT 39 besluttet, at der skal arbejdes videre med 1) kravet om en forbindelse mellem grafiske brugergrænseflader, ikoner og skrifttyper og produktet, og 2) tilladte metoder til gengivelse af animerede design.

Beskyttelsen af særligt geografiske indikationer

Endelig blev der på mødet opnået enighed om udformningen af to spørgeskemaer, som de deltagende lande og organisationer skal besvare forud for næste SCT-møde med henblik på at afdække beskyttelsen af særligt geografiske indikationer i de respektive lande og organisationer. Spørgeskemaerne vedrører henholdsvis nationale og regionale systemer til beskyttelse af geografiske indikationer og brug/misbrug af geografiske indikationer, landenavne og geografiske termer på internettet og i domænenavnssystemet.

Du kan finde alle dokumenter i forbindelse med mødet på WIPOs hjemmeside, hvor du også finder referaterne fra tidligere møder. Klik her.

Næste SCT-møde, SCT 40, er planlagt til at finde sted den 12.-16. november 2018.