Ny rapport: Why do Countries export fakes?

Publiceret 03-08-2018

Hvorfor er nogle økonomier mere involveret i forfalskede varer end andre økonomier? Det forsøger ny rapport fra OECD og EUIPO at give et svar på.

Nogle økonomier er mere involveret i produktion og distribution af forfalskede varer end andre. Den nye rapport konkluderer, at der er fem særlige forhold, der gør sig gældende:

  1. Regeringsførelse: Høj korruption og dårlig beskyttelse af intellektuel ejendomsret er faktorer, der fremmer kriminalitet med forfalskede varer.
  2. Frihandelszoner: Med sine ofte gode infrastruktur og begrænsede overvågning tilbyder frihandelszoner attraktive betingelser for de kriminelle bag forfalskede varer. Andelen af forfalskede varer, der kommer fra økonomier i frihandelszoner, er således dobbbelt så stor som fra økonomier, der ikke er del af en frihandelszone.
  3. Arbejdsmarkedsforhold: Svagt regulerede økonomier, lave lønninger og dårligt reguleret arbejdsmarked synes at være faktorer, der fremmer handel med falske varer.
  4. Logistik: Lave forsendelsesomkostninger og hurtige, enkle og forudsigelige toldformaliteter synes at virke fremmende for handlen med forfalskede varer. Det samme gør gode transportmuligheder (havne, jernbaner, veje og informationsteknologi). Korruption understøtter yderligere handlen med forfalskede varer. Omvendt kan gode trace & track systemer virke begrænsende for eksporten af falske varer.
  5. Handelspolitik: Nogle faktorer har tendens til at opmuntre handel med falske varer, såsom forhåndsafgørelser (dvs. hvor myndighederne spørger handlende om klassificering, oprindelse, værdiansættelsesmetoder mv. anvendt på specifikke handlede varer), og muligheden for at appellere myndighedernes afgørelser.

En vigtig pointe er, at disse faktorer har tendens til at være særligt udtalt i stærkt korrupte økonomier med svag håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Rapporten ser 'større gennemsigtighed' og øget myndighedssamarbejde som en måde at reducere handlen med falske varer på.

Læs mere om rapporten her.

Hent rapporten her.