Udenlandske konkurrenter udfordrer danske virksomheder inden for udvikling af automatiseringsteknologi

Publiceret 20-12-2018

Der har i de senere år været en kraftig vækst i patenteringen af ny automatiseringsteknologi på verdensplan. Danske virksomheder indtager en stærkt position på flere områder, men den danske udvikling følger ikke med i samme tempo som den globale. Derved risikerer danske virksomheder på sigt at gå glip af øget konkurrenceevne og fremadrettet vækst. Det peger Patent- og Varemærkestyrelsen på i en ny rapport.

Automatiseringsteknologi er et væsentligt redskab til at hæve virksomheders produktivitet og styrke deres konkurrenceevne. Danske virksomheder bruger, innoverer og patenterer nye løsninger inden for automatisering. Resultaterne i en ny rapport udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen indikerer dog, at danske virksomheder på patenteringsfronten udfordres af innovative, udenlandske konkurrenter.

På verdensplan har der været en stærk vækst i antallet af patentansøgninger inden for automatisering i produktionsindustrien i perioden 2006-16. Særligt inden for 3D-printteknologi har udviklingen været eksplosiv med en vækst i antallet af ansøgninger på mere end 400 pct. Det står i kontrast til den danske udvikling, der ikke synes at kunne følge den globale udvikling.

På de fleste af de undersøgte områder har der været en let stigning i antallet af patentansøgninger fra danske virksomheder, men stigningen har ikke samme omfang, som det ses på verdensplan. Patentering er en god indikator på innovation og kan derfor være med til at vise, i hvilket omfang danske virksomheder udvikler ny automatiseringsteknologi.

Danske styrkepositioner og områder med potentiale for mere udvikling

Rapporten peger på, at Danmark har nogle klare styrkepositioner. Bl.a. synes automatisering i pelsproduktion at være en klar styrkeposition i Danmark. Danske virksomheder har over en årrække været verdensførende og har i udvalgte år været afsender på helt op til 70 pct. af alle verdens patentansøgninger indenfor dette område. Ligeledes har danske virksomheder en stærk position inden for automatisering i slagteriproduktion på verdensplan. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der er langt flere ansøgninger pr. mio. indbyggere fra danske virksomheder end fra virksomheder fra vores nabolande Tyskland, Sverige og Norge.

Af rapporten fremgår det imidlertid også, at der er områder, hvor der er potentiale for, at danske virksomheder øger innovationsgraden, da antallet af patentansøgninger er lavt i sammenligning med vores nabolande og internationalt. Det drejer sig særligt om patentering inden for automatisering i metal- og plastproduktionen.