Blockchain skal forhindre kopivarer

Publiceret 20-06-2018

Nogle af de skarpeste hjerner i EU skal i en storstilet konkurrence udvikle nye løsninger, der skal gøre det lettere for borgere, toldmyndigheder samt transport- og logistikvirksomheder at dæmme op for den massive handel med kopivarer.

Det flyder med kopivarer på nettet. I 2017 blev 43 millioner forbrugere i EU narret til at købe en falsk vare i stedet for en ægte, og tre gange så mange har været i tvivl om, hvorvidt de købte en ægte vare eller en kopi. Det oplyser EU’s Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) 

Stort potentiale i blockchain

Derfor skal der nu tages nye metoder i brug. Den 22.- 25. juni afholder EUIPO sammen med Europakommissionen for første gang EU Blochaton 2018 i Bruxelles. Her skal nogle af de fremmeste eksperter inden for kodning og immaterielle rettigheder tage kampen op med kopivarer og dyste om at udvikle nye innovative løsninger med blockchain – en teknologi, der kort fortalt er en slags database, som løbende bliver delt i et netværk. Data ligger ikke ét sted, men hos alle på netværket, og det er ikke muligt at ændre data.

Michael Poulsen, der er sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelse deltager som ekspertrådgiver i Blochaton 2018. Selvom blockchain-teknologien kun er i sin vorden, ser han et stort potentiale i at spore og verificere produkter for at komme handlen med kopivarer til livs:

”Vi er nødt til at tage nye og utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe handlen med kopivarer, og derfor er dette initiativ særdeles kærkomment. Virksomheder bliver krænket, og forbrugere risikerer at købe sundhedsskadelige varer. Samtidig er det tæt på en umulig opgave for toldmyndigheder og transportvirksomheder at opfange kopierede varer,” siger Michael Poulsen.

Patent- og Varemærkestyrelsen arbejder for at styrke iværksættere og danske virksomheders innovation- og konkurrenceevne og har derfor en særlig interesse i at se, hvilke muligheder blockchain udgør:

”Det er vigtigt for os som myndighed, at vi er på forkant med teknologien. Vi ser det som vores opgave sammen med resten af branchen at formidle nye muligheder og inspirere dansk erhvervsliv, så danske virksomheders position på markedet bliver så stærk som mulig,” forklarer Michael Poulsen. 

Fire dages konkurrence

I løbet af de fire dage som EU Blochathon forløber over, skal 11 hold konkurrere om at kode prototyper, der bedst kan hjælpe forbrugere, toldmyndigheder og transportvirksomheder i kampen mod kopivarer. Der bliver konkurreret om priser til en samlet værdi af 100.000 euro, svarende til ca. 745.000 danske kroner 

Patent- og Varemærkestyrelsen afholder i efteråret to konferencer om blockchain, og hvilken betydning teknologien kan få for IP systemet. Konferencerne afholdes i Århus og København henholdsvis 11. og 12. oktober.

Læs mere om arrangementet her