I fremtiden bliver patentindlevering mere enkel med EPO Online Filing 2.0

Publiceret 07-06-2018

Det Europæiske Patentkontor (EPO) og de europæiske nationale patentkontorer lancerer i fællesskab et samlet indleveringssystem. Systemet kan bruges til at indlevere såvel nationale som europæiske patentansøgninger, brugsmodeller, valideringer og PCT-ansøgninger.

Online filing systemet ePCT, som mange patentansøgere og fuldmægtige allerede bruger til indlevering af PCT-ansøgninger, bliver integreret i dette nye system, som også får samme opbygning som ePCT.

En række europæiske lande arbejder lige nu på højtryk sammen med EPO for at færdiggøre EPO Online Filing 2.0 blandt andet med at sikre harmonisering og en konsistent tilgang til alle processerne i systemet, som samtidigt bliver meget brugervenligt og intuitivt at benytte.

Sverige bliver som det første nationale patentkontor koblet på systemet i marts 2019. Herefter er det meningen, at de øvrige europæiske nationale patentkontorer bliver koblet på løbende.

Der er begrænsninger på, hvor mange nationale kontorer, der kan kobles på ad gangen. Det er derfor endnu ikke afklaret, hvornår Patent- og Varemærkestyrelsen bliver koblet på, men det skal understreges, at det har meget høj prioritet hos styrelsen at komme på systemet hurtigst muligt.

Hvis du har spørgsmål til patentindleveringssystemerne og dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen, så vi kan hjælpe dig videre.