Udkast til lovforslag er sendt i offentlig høring

Publiceret 26-06-2018

Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven i høring. Høringsfristen udløber den 3. august 2018.

Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og harmonisere de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. Ændringerne skal bl.a. sikre et effektivt og brugervenligt registreringssystem, som er tilpasset brugernes behov og den teknologiske udvikling.

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

Lovforslaget indeholder endvidere en mindre ændring af designloven og gassikkerhedsloven.

Høringsfristen udløber den 3. august 2018. Udkastet til lovforslag samt høringsbrev og høringsliste kan ses på Høringsportalen.