Åbne forretningsmodeller

Publiceret 16-11-2018

Forretningsmodeller baseret på open source og open innovation udfordrer det traditionelle IP-system. Sammen med en række virksomheder og Dansk Design Center har Patent- og Varemærkestyrelsen i løbet af 2018 deltaget i et pilotprojekt om åbne forretningsmodeller i produktionsvirksomheder.

Dansk Design Center (DDC) igangsatte i starten af året REMODEL-projektet om open source i produktionsvirksomheder, hvor en række danske virksomheder eksperimenterede med åbne forretningsmodeller. Open source er hovedsagligt kendt fra software, men er begyndt at vinde indpas indenfor hardware også. Projektet indebar, at 10 danske virksomheder indgik i et intensivt SPRINT-forløb, hvor de eksperimenterede med at open source dele af deres forretning eller produkter. Eksperimentet forløb over en 10 ugers periode henover foråret.

Immaterielle rettigheder i open source miljøer

Sideløbende med projektet har en ekspertgruppe diskuteret udfordringer med open source generelt og deltagervirksomhedernes udfordringer mere specifikt. PVS har indgået i ekspertpanelet og har bl.a. diskuteret, hvordan værdien af immaterielle rettigheder med fordel kan understøtte og supplere et open source miljø.

Synergi mellem open source og immaterielle rettigheder

I løbet af projektet har virksomhederne, DDC og medlemmerne af ekspertpanelet fået en værdifuld indsigt i, hvordan open source kan anvendes indenfor hardware produktion. Et af de vigtigste læringspunkter har været, at open source ikke altid skal ses som en selvstændig forretningsmodel, men at virksomhederne skal finde den bedst egnede. Dette kan ofte være som et delelement af den samlede forretningsmodel. Dette har også givet en øget forståelse af, at open source og immaterielle rettigheder ofte indgår i tæt synergi, da immaterielle rettigheder kan sætte klare grænser for hvor meget, der open sources. Derudover kan et stærkt varemærke skabe et godt fundament for at etablere et attraktivt open source community.

"Vi har gennem virksomhedsforløbene lært at open source i praksis i fremstillingsvirksomheder ikke er enten-eller. Det er altså ikke et spørgsmål om at man skal beskytte alt eller om man skal åbne det hele op. Pointen er, at virksomhederne bliver i stand til at se fordelene i at skræddersy en kombination af at beskytte noget, mens man deler andet med offentligheden" siger projektleder på REMODEL-projektet Christian Villum fra Dansk Design Center.

Projektet blev officielt afsluttet den 5. november med en vellykket konference i BLOX, København K. PVS var bl.a. repræsenteret ved patent examiner, Roland Daniel Van Mulligen, som holdt oplæg om beskyttelse af rettigheder i open source sammenhænge og ligeledes indgik en større paneldebat om åbne forretningsmodeller i bredere forstand.

Få REMODEL toolkit gratis

Er du interesseret i at vide mere om Remodel-projektet og åbne forretningsmodeller? Læs mere og download REMODEL Toolkittet her.

I videoen kan du høre hvilke læringer møbelvirksomheden Stykkas fik af arbejdet med REMODEL-projektet