Globaliseringen sætter det immaterielle rettighedssystem under pres

Publiceret 19-11-2018

Det har stor betydning for innovationen i vores samfund, at vi har et system for immaterielle rettigheder, der er effektivt, og som understøtter erhvervslivets kreativitet og iderigdom.

Danmark er en opfindernation. Vi lever af viden og kreativ iderigdom, og derfor er det afgørende, at vi har et effektivt og billigt rettighedssystem, der er let at benytte. De færreste kan se en interesse i at hæmme innovationen i vores samfund gennem indviklede systemer og bureaukrati, men det kræver, at vi hele tiden udvikler systemet. For det er under massivt pres fra flere sider, herunder globalisering og hastigheden i opfindelser.

Kina er et af de lande, der for alvor markerer sig med innovative muskler. I det seneste Global Innovation Index for 2018 rykkede Kina ind på listen blandt verdens 20 mest innovative økonomier. Den tendens bekræftes af tal fra World Intellectual Property Organization, WIPO, hvoraf det fremgår, at Kina modtog 42,8 procent af alle verdens patentansøgninger i 2016.

Udfordrende tendenser

Det er et godt eksempel på en af de tendenser, der udfordrer det rettighedssystem, som skal udgøre det juridiske grundlag, der giver virksomhederne mulighed for at beskytte deres opfindelser og stimulerer til innovation. Det er nemlig ikke alene i Kina, vi ser en markant stigning i antallet af ansøgninger af enerettigheder. Eksporterende virksomheder og særligt virksomheder fra de store økonomier, som USA, Kina og Europa, benytter i stigende grad patentinstrumentet, ligesom antallet af varemærkeregistreringer er stigende globalt.

De mange ansøgninger betyder, at det er mere tidskrævende at få overblik over rettighedslandskabet, ligesom det bliver mere risikofyldt for en virksomhed at agere i markedet, eftersom man uforvarende kan krænke andres rettigheder. Det gælder særligt den lille og mellemstore virksomhed. Eftersom kompleksiteten stiger, ville byrden med at kortlægge og overskue markedet blive uforholdsmæssig stor, såfremt redskaberne til at håndtere problemstillingen ikke følger med.

Høje omkostninger

Det er ikke gratis at være innovativ og få papir på det - slet ikke når en virksomhed ønsker at eksportere sine produkter eller services globalt. Registreringsprocessen for en patentrettighed er ganske vist beskeden, men bestræbelserne for at udbrede den geografisk og dertil opretholde den i flere år, øger de administrative omkostninger.

Vi har som samfund brug for et enerettighedssystem, der er effektivt og let at benytte. Derfor arbejder Patent- og Varemærkestyrelsen fokuseret på at styrke mulighederne for innovation i Danmark og ikke mindst bidrage til, at virksomhedernes rammer for at kunne tilgå internationale markeder skal være så effektive som mulig. Det sker gennem et fortsat arbejde for at harmonisere og ensrette regler og sikre effektive systemer, så de administrative byrder bliver så få som mulig. Til gavn for erhvervslivet og til værdi for Danmark.