Danske patentansøgere foretrækker USA

Publiceret 17-10-2018

USA overhaler nu både Danmark og EPO, når danske virksomheder søger patenter. Biotek er det teknikområde, der opnår flest patenter i USA fra danske ansøgere, men områder som medical technology og turbiner og pumper vinder også kraftigt frem.

Antallet af patentansøgninger fra danske virksomheder har over en bred kam været stigende de sidste mange år. Tal fra World Intellectual Property Office (WIPO) viser bl.a., at antallet af patentansøgninger fra danske ansøgere er steget fra knap 8.000 i 2007 til 9.200 i 2016 på verdensplan. Samtidig viser tallene, at antallet af danske ansøgninger er steget særligt meget i den undersøgte tidsperiode til USA.

USA er blevet det land, der modtager flest danske patentansøgninger efterfulgt af European Patent Office (EPO), Danmark, Kina og Japan. Danske virksomheders ansøgningsmønster har således ændret sig fra 2007, hvor danske virksomheder oftest ansøgte i Danmark og hos EPO. Væksten i antallet af ansøgninger til USA kan indikere, at det amerikanske marked har fået en stigende betydning for danske virksomheder. 

Graf viser, hvordan de danske ansøgningstal har udviklet sig over en tiårig periode til udvalgte lande/organisationer.

Figur 1 viser antal danske ansøgninger fra 2007-16 til udvalgte lande/organisationer. Graf viser, hvordan de danske ansøgningstal har udviklet sig over en tiårig periode til udvalgte lande/organisationer.

Danske virksomheder patenterer mest inden for biotek i USA

Ses der nærmere på hvilke teknologier, der særligt patenteres i USA, har der været en række interessante udviklingstrends mellem 2007 og 2016. Nedenstående tabeller viser antallet af udstedte patenter til danske ansøgere inden for de fem største teknologiområder i hhv. 2007 og 2016 i USA.

Af tabellerne fremgår det, at biotek er det teknologiområde, hvor danske virksomheder i både 2007 og 2016 fik flest patenter i USA. Samtidig ses det også, at der har været en vis udvikling i hvilke teknologiområder, danske virksomheder – udover biotek - får patenteret mest i USA. Tabellerne viser bl.a., at teknologiområder som pharmaceuticals og organic fine chemistry på trods af vækst i antallet af udstedelser siden 2007 er blevet overhalet af andre teknologiområder. Det skyldes bl.a., at områder som audio-visual technology og medical technology har oplevet en voldsom vækst i antallet af udstedte patenter på hhv. 556 og 439 pct. fra 2007-16.

Udviklingen for antallet af udstedte patenter fremvist i tabel 1 og 2 understøtter indtrykket af, at danske virksomheder har et voksende fokus på det amerikanske marked, men ligeledes at udviklingen særligt drives af en kraftig vækst i specifikke brancher og teknologiområder.

Tabel 1 viser antal udstedte patenter pr. år til danske virksomheder i USA inden for de fem største teknologiområder i 2007

Tabel 1 viser antal udstedte patenter pr. år til danske virksomheder i USA inden for de fem største teknologiområder i 2007

Tabel 2 viser antal udstedte patenter pr. år til danske virksomheder i USA inden for de fem største teknologiområder i 2016

Tabel 2 viser antal udstedte patenter pr. år til danske virksomheder i USA inden for de fem største teknologiområder i 2016

Se flere nye nøgletal her.