Tips og tricks: Sådan bruger du PPH i Kina

Publiceret 04-10-2018

For nyligt blev PPH-aftalen mellem Kina og Danmark forlænget med fem år. Dermed er det fortsat muligt at få en både hurtig og ofte billigere sagsbehandling af patentansøgninger i Kina.

Den 24. september i 2018 indgik Patent- og Varemærkestyrelsen en PPH-aftale med den kinesiske patentmyndighed, China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

Der kan være både økonomiske og tidsmæssige fordele for danske virksomheder ved at benytte PPH-aftalen i Kina. Vi bringer derfor her nogle praktiske tips til hvordan.

PPH-aftalen mellem Kina og Danmark er en bilateral aftale, som adskiller sig en smule fra den globale PPH-aftale mellem 25 forskellige lande (inklusiv Danmark). For eksempel skal det danske patent være udstedt, og den tilsvarende kinesiske ansøgning skal være offentliggjort, før du kan anmode om PPH i Kina.

Almindeligvis forlænger de kinesiske myndigheder bilaterale PPH-aftaler med 2 eller 3 år ad gangen. Når de kinesiske myndigheder derfor vælger at forlænge med fem år, er det udtryk for meget nære og tillidsfulde relationer mellem Danmark og Kina på IP-området.

En af de største fordele ved PPH-aftalen er, at antallet af office-actions (behandlinger) typisk reduceres, hvilket både gør sagsbehandlingen billigere og hurtigere.

  • Det gennemsnitlige antal office-actions er kun 1,0 for patentansøgninger, der indleveres i Kina via PPH.
  • Gennemsnitstiden for endelig afgørelse er 12,2 måneder fra PPH-anmodningen i Kina.

Hvad skal du konkret gøre for at få mest ud af PPH?

Hvis du vil udnytte potentialet i PPH-samarbejdet bedst muligt - det gælder både for de bilaterale PPH-aftaler og den globale PPH-aftale - er det helt generelt en fordel at 

  • have et relativt smalt kravsæt
  • undgå komplekse sager med fx uklare krav.

Hvis du har spørgsmål til PPH-systemet og dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os hos Patent- og Varemærkestyrelsen, så vi kan hjælpe dig videre.

Fakta om Patent Prosecution Highway (PPH)

En PPH-aftale er en aftale mellem to eller flere patentmyndigheder om at fremskynde sagsbehandlingen hos en myndighed, hvis den første myndighed har vurderet, at en ansøgning kan føre til patent.

Den første myndighed stiller sit sagsarbejde til rådighed for den senere myndighed, der herefter kan udføre sin sagsbehandling på et mere oplyst grundlag.

PPH leder til en højere kvalitet af sagsbehandlingen, en hurtigere sagsbehandling og færre omkostninger for virksomheden.

PPH er en ren administrativ aftale mellem patentmyndigheder. En senere patentmyndighed er således ikke forpligtet af den tidligere myndigheds vurdering af en opfindelse.