Danske patentansøgninger er steget med 17 % siden 2007

Publiceret 27-09-2018

Antallet af patentansøgninger fra danske virksomheder er steget over en tiårig periode. I 2016 indleverede danske virksomheder 9.280 ansøgninger om patent.

Figuren viser udviklingen i antallet af patenter søgt af danske virksomheder i perioden 2007 - 2016.

Figuren viser udviklingen i antallet af patenter søgt af danske virksomheder i perioden 2007 - 2016.

På trods af nedgange i både 2008 og 2011, er antallet af patentansøgninger fra danske virksomheder steget med 17 % siden 2007. Patenter udstedes til nye opfindelser. At dømme udfra figuren er de danske virksomheders lyst til at innovere steget over en tiårig periode.

Kurven toppede i 2014, hvor danske virksomheder søgte 9.631 patenter. Fra 2014 til 2016 er tendensen nedadgående til et niveau svarende til 2011.

Se mere statistik her.

Kilde: PVS og WIPO (*Et patent på en opfindelse kan søges i flere lande samtidig og dermed tælle med flere gange i figuren.)