Ny aftale skal bane vejen for øget eksport til Brasilien

Publiceret 03-09-2018

Danske virksomheder kan med en ny aftale hurtigere sikre deres patentrettigheder i Brasilien. Dermed kan flere store og små virksomheder øge deres forretning i verdens niendestørste økonomi.

Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået ny aftale med den brasilianske patentmyndighed, INPI, om at sikre en hurtigere behandling af patentansøgninger fra danske virksomheder. Aftalen gælder i første omgang tekniske områder som maskiner, pumper, motorer, energianlæg og varme/køleteknik og er den første aftale af sin art, som Danmark direkte indgår med et sydamerikansk land.

”Vi har med aftalen skabt rammerne for, at danske virksomheder væsentligt hurtigere kan begive sig trygt ud på det enorme brasilianske marked og gribe de muligheder, de ser for produktion og eksport af deres produkter. Aftalen sikrer, at virksomhederne hurtigere får beskyttet deres produkter i Brasilien, og dermed kan håndhæve deres patenter på det marked,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det er i første omgang dansk erhvervslivs styrkepositioner på maskin-, miljø- og energiområdet, der vil få glæde af aftalen, og som skal bane vejen for mindre virksomheder med interesse for eksport.

Flere vil få glæde af aftalen

Patent- og Varemærkestyrelsen vil i de kommende år i samarbejde med Udenrigsministeriet arbejde på at udvide aftalen, så den omfatter andre tekniske områder som f.eks. kemi og lægemidler.

”Det er væsentligt for os som myndighed, at både store og små virksomheder får glæde af aftalen. Derfor vil vi i de kommende år arbejde fokuseret på yderligere at styrke samarbejdet med de brasilianske myndigheder,” understreger Sune Stampe Sørensen.

Ifølge tal fra FN-organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO) er den nuværende sagsbehandlingstid i gennemsnit ni år fra en virksomhed har indleveret en ansøgning til en afgørelse foreligger i Brasilien. Til sammenligning tager det 30 måneder i Danmark.

Aftalen trådte i kraft den 1. september 2018.

Fakta om Patent Prosecution Highway (PPH)

  • Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået en PPH-aftale med den brasilianske patentmyndighed, INPI, der trådte i kraft den 1. september 2018.
  • En PPH-aftale er en aftale mellem to eller flere patentmyndigheder om at fremskynde sagsbehandlingen hos en myndighed, hvis den første myndighed har vurderet, at en ansøgning kan føre til patent.
  • Den første myndighed stiller sit sagsarbejde til rådighed for den senere myndighed, der herefter kan udføre sin sagsbehandling på et mere oplyst grundlag.
  • PPH leder til en højere kvalitet af sagsbehandlingen, en hurtigere sagsbehandling og færre omkostninger for virksomheden.
  • PPH er en ren administrativ aftale mellem patentmyndigheder. En senere patentmyndighed er således ikke forpligtet af den tidligere myndigheds vurdering af en opfindelse.