Evaluering af designlov er i gang

Publiceret 05-04-2019

EU-Kommissionen efterlyser input om den eksisterende EU-lovgivning om designbeskyttelse fra designere, virksomheder og forbrugere. Høringen er startskuddet på en evaluering af designloven, der blev vedtaget i 1998.

Designbeskyttelse har i stigende grad betydning for at fremme innovation og udvikling af nye produkter med attraktivt design. Derfor er der et voksende behov for tilgængelig, moderne, effektiv og konsekvent retlig beskyttelse af designrettigheder i EU.

Evalueringen af den eksisterende EU-lovgivning om designbeskyttelse skal give svar på, om loven fungerer som tiltænkt, og om der er erfaringer, der giver anledning til, at loven skal ændres.

Formålet med designloven var at give beskyttelse til et produkt eller en del af et produkts udseende, som er nyt og har individuel karakter. Det er det visuelle, som danner rammen for loven.

Designloven regulerer, hvem der kan udnytte et design - hvem det er, som i sidste ende har lov til at fremstille, markedsføre og sælge produktet.

Patent- og Varemærkestyrelsen medvirker i høringen sammen med en bred gruppe af interessenter og vil desuden bidrage til, at de danske iværksættere og designere bliver hørt. Senest er varemærkeloven blevet ændret og moderniseret, hvor en tilsvarende proces blev igangsat af EU-kommissionen. Nu er turen kommet til designloven og tilpasning heraf til den teknologiske udvikling og erhvervslivets nutidige behov.

Læs høringsnotatet her.