Nye guidelines for patentering af planter

Publiceret 12-04-2019

Nyt for dig, der arbejder med patentering af planter, der er fremstillet ved væsentligt biologiske fremgangsmåder.

Vi har opdateret Guidelines for patentering af planter, der er fremstillet ved væsentligt biologiske fremgangsmåder. Det fremgår således, at denne type plante er undtaget patentering i medfør af patentlovens § 1, stk. 5. Patentlovens § 1, stk. 5 implementerer biotekdirektivets artikel 2 og 4 (Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, 2016/C 411/03).

Du kan læse opdateringen af de relevante artikler her og her.

Guidelines er et hjælpeværktøj til fortolkning af reglerne i patentloven og patentbekendtgørelsen. Da der hele tiden sker en løbende modernisering af vores sagsbehandling samt harmonisering med internationale forhold, er der behov for at foretage ajourføring af praksis, herunder at foretage en orientering om ændringer i praksis. Dette sker via den løbende opdatering og videreudvikling af Guidelines for patenter.

I Guidelines for Patenter kan du læse, hvordan reglerne i henholdsvis patentloven og patentbekendtgørelsen fortolkes og udmøntes i Patent- og Varemærkestyrelsens praksis.