Digitalt værktøj hjælper iværksættere godt i gang

Publiceret 21-08-2019

En ny digital platform skal guide iværksættere og små virksomheder, så de har større chance for at opnå succes. Platformen er et resultat af et bredt samarbejde på tværs af 16 myndigheder.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med 15 andre myndigheder lanceret et nyt digitalt værktøj, der henvender sig til iværksættere og virksomheder. Under navnet Virksomhedsguiden vejleder og informerer platformen iværksættere og virksomheder til en sikker opstart og udvikling af virksomheden.

”Iværksætteres vej til succes er desværre brolagt med utallige eksempler på nye virksomheder, som må opgive halvvejs. Ofte skyldes det dog hverken manglen på evner eller forretningsidéens kvalitet, men derimod at virksomhederne møder mange barrierer i deres tidlige år. Jo bedre virksomhederne er klædt på til at tackle disse udfordringer, desto bedre er deres chancer for succes. Derfor er Virksomhedsguiden et vigtigt redskab,” siger Rune Lorentzen, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen

Virksomhedsguiden indeholder blandt andet vejledning om immaterielle rettigheder, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen bidrager med sin ekspertise og viden på området.

”Der, hvor vi kan gøre en mærkbar forskel, er hos iværksætterne og de små virksomheder. Vi ved, at navnlig de små virksomheder ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på værdien af de strategiske og forretningsmæssige muligheder, som immaterielle rettigheder kan give. Det er især den værdi, vi gerne vil fremhæve,” siger Rune Lorentzen.

Bliver løbende opdateret

Som navnet antyder giver guiden et indblik i de mest relevante virksomhedsrettede love og regler og vejleder om forretningsudvikling. Den fungerer som et digitalt opslagsværk, hvilket også betyder, at den ikke er statisk, men bliver løbende opdateret og videreudviklet for både virksomheder og aktører i erhvervsfremmesystemet.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Virksomhedsguiden, der drives som en fælles offentlig platform.

Find Virksomhedsguiden her.