Nyt samarbejde i Indien skal hjælpe dansk eksporteventyr på vej

Publiceret 21-02-2019

Patent- og Varemærkestyrelsen indleder i tæt dialog med Udenrigsministeriet et samarbejde med myndigheder i Indien, hvor beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder er i fokus.

Eksportmulighederne i Indien er enorme. Med vækstrater på seks til otte procent hører Indien til blandt verdens hurtigst voksende økonomier. For at give danske virksomheder bedre betingelser for at udnytte eksportmulighederne, indleder Patent- og Varemærkestyrelsen i tæt dialog med Udenrigsministeriet et samarbejde med de indiske myndigheder med fokus på beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder.

Immaterielle rettigheder udgør en stadig større del af mange virksomheders vigtigste aktiver. Derfor er det afgørende, at virksomheder hurtigere kan tilegne sig patent-, varemærke- og designrettigheder, så de dermed hurtigere kan bringe nye, innovative produkter på det indiske marked.

”Danske virksomheder skal have så gode muligheder for at beskytte og håndhæve deres immaterielle rettigheder som muligt, når de går ind på det indiske marked. Det er en afgørende forudsætning, hvis de skal udnytte det store eksportpotentiale,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Samarbejdet med de indiske myndigheder skal desuden sikre, at Patent- og Varemærkestyrelsen får en bedre forståelse for, hvordan det indiske IP-system fungerer, så denne viden kan komme danske virksomheder til gode. Ligeledes kan den danske myndigheds erfaringer være nyttige for de indiske myndigheder i deres bestræbelser på at løfte kapaciteten på dette område:

”Vi forventer, at samarbejdet vil være til gavn for både Indien og for dansk erhvervsliv. Danske virksomheder får bedre mmebetingelser på det indiske marked, mens Indien får lettere ved at tiltrække danske investeringer,” siger Sune Stampe Sørensen.

Myndighedssamarbejdet forventes at fokusere på lovgivningsharmonisering, kapacitetsopbygning, kommercialisering og håndhævelse.

De første missioner til Indien forventes afviklet i april i år. Patent- og Varemærkestyrelsen og Udenrigsministeriet er i øjeblikket i gang med at rekruttere en vækstrådgiver, som med base på den danske ambassade i Delhi, får ansvaret for koordinering af samarbejdet.

Du kan læse mere om myndighedssamarbejdet med Udenrigsministeriet her.