Patent- og Varemærkestyrelsen styrker direktionen og hæver ambitionerne

Publiceret 28-02-2019

Direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen, Sune Stampe Sørensen, styrker nu sin direktion med en stærk profil, der skal indgå i de kommende års arbejde med at implementere en ny, ambitiøs forret-ningsstrategi med fokus på kunder og digitalisering.

Siden Sune Stampe Sørensen tiltrådte som direktør i Patent- og Vare-mærkestyrelsen, har han fokuseret på at fremtidssikre organisationen. Nu får han selskab af John Jensen, der kommer med en uddannelse som civil-ingeniør og erfaring fra Rambøll Management Consulting samt PA Con-sulting Group. Det sker som følge af, at den ene af to vicedirektører, Keld Nymann Jensen, går på pension, efter at have opbygget et stærkt fundament for styrelsen at arbejde videre på.

Den samlede direktion skal stå i spidsen for at positionere styrelsen og indfri ambitionerne om at skabe et velsmurt og digitalt maskinrum, så organisationen fortsat effektivt kan hjælpe alle kunder med lokale og glo-bale vækstambitioner:

”Vi er her for at hjælpe det innovative Danmark godt på vej, så danske virksomheder får udnyttet værdifuld viden og deres mange innovative kompetencer. Det vil vi gerne gøre bedst muligt. Som styrelse bidrager vi med at beskytte gode ideer og skabe et solidt grundlag for vækst, skale-ring og god forretning,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Den opgave bliver ikke mindre fremover.

”Globaliseringen og den øgede digitalisering betyder, at virksomheder mere end nogensinde før har brug for at beskytte deres opfindelser og at sikre kerneforretningen. Derfor skal vi være gearet til at løse flere opgaver og samtidig aktivt bidrage til at løfte vores branche,” siger Sune Stampe Sørensen.

Det kræver en faglig stærk og agil organisation, så iværksættere, små og store virksomheder samt rådgivere i Danmark oplever styrelsen som en organisation, der hjælper med at fjerne sten deres på deres vej, og som er effektiv at samarbejde med.

”Vi har allerede i dag en faglig, stærk organisation med meget specialise-rede og dygtige medarbejdere, men vi må også erkende, at vi er på en digital rejse, og vi skal arbejde fokuseret på at indfri de forventninger, vores omgivelser med god grund har til os på det område. Derfor benytter jeg nu anledningen til at skrue op for blandt andet vores digitale ambitio-ner og ansætter en ny vicedirektør, der både har en tung, faglig baggrund kombineret med en stærk digital profil,” siger Sune Stampe Sørensen.

John Jensen tiltræder som vicedirektør i Patent- og Varemærkestyrelsen den 1. marts 2019.