Danske virksomheder vil bekæmpe kopivarer i Kina

Publiceret 18-01-2019

Kopivarer kommer i stigende omfang ind i EU i form af tusindvis af småforsendelser sendt direkte til forbrugeren. Det gør det særlig svært for myndighederne at begrænse importen af kopivarer. Derfor går en delegation af danske myndigheder og virksomheder i dialog med kinesiske myndigheder og virksomheder om den fælles udfordring med kopivarer.

Vi oplever, at de kinesiske myndigheder i stigende grad tager immaterielle rettigheder alvorligt, siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

For ECCO er kopivarer en udfordring, som skoproducenten - såvel som andre danske virksomheder - i stigende grad må kæmpe imod for at beskytte deres varemærker og design. E-handlen er i de seneste år vokset eksplosivt, og de store e-handelsportaler som eBay, Amazon og Alibaba har medvirket til at drive den udvikling. Den stigende e-handel giver imidlertid også de kriminelle nye muligheder for salg af forfalskede varer.

Nye tal fra EUIPO og OECD viser, at i perioden 2010 til 2017 involverer 63 procent af toldmyndighedernes tilbageholdelser af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer små pakker.

Små forsendelser udgør et stort problem

Pakkerne sendes med posten eller kurer, og størstedelen af de piratkopierede varer, som tilbageholdes, er i små forsendelser på 10 eller færre genstande. Problemet gælder stort set alle brancher, men er særlig udtalt, når det gælder fodtøj, hvor hele 92 procent af alle beslaglæggelser relaterer sig til pakker med færre end 10 genstande i hver. Ifølge undersøgelsen er Kina et af de lande, der dominerer handlen med småforsendelser, ligesom tidligere rapporter har slået fast, at langt de fleste kopivarer produceres i Kina.

”Kopivarer fra Kina er stadig et problem for os, og behovet for at forhindre salg og distribution af kopivarer er mere presserende end nogensinde,” siger Michael Solhøj, globalt ansvarlig for ECCOs immaterielle rettigheder.

Patent- og Varemærkestyrelsen er taget til Kina med en delegation af nogle af de største danske virksomheder. ”Vi oplever, at de kinesiske myndigheder i stigende grad tager immaterielle rettigheder alvorligt, og der er et særligt momentum for at tage et stort skridt fremad nu, hvor landet selv satser hårdt på at blive en global innovativ spiller,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Tæt dialog med myndigheder og virksomheder er afgørende

Delegationen mødes bl.a. med den kinesiske myndighed for varemærker og patenter, China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Desuden byder turen på et møde med Alibaba for at høre, hvilke løsninger de som en af verdens førende virksomheder arbejder med på deres platform, samt hvilke udfordringer de står overfor.

”Det er afgørende, at vi kan komme i tæt dialog med både myndigheder og virksomheder, der kan spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af kopivarer,” siger Michael Solhøj. Her kan Patent- og Varemærkestyrelsen hjælpe:

”Kina er et centralt marked for mange af de helt store danske virksomheder. Vi kan hjælpe med at sikre deres rettigheder og vækst ved at facilitere møder gennem det økonomiske diplomati, der ellers ikke ville finde sted. I Kina spiller personlige relationer en væsentlig rolle. Det er en del af den kinesiske kultur, og derfor kan vi åbne døre for virksomheder som ECCO, der kan vise sig at være til stor gavn,” siger Sune Stampe Sørensen.

Du kan læse mere om EUIPO og OECD’s for nyligt offentliggjorte undersøgelser her.