Lad os sammen skabe Europas bedste IP-miljø

Publiceret 09-01-2019

Direktør Sune Stampe Sørensen gør status over året, der er gået, og fokuserer på, hvordan Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med IP-branchen kan hjælpe virksomheder med at udnytte deres fulde vækstpotentiale i det kommende år.

Nu hvor 2018 er gået på hæld, kan vi se tilbage på et både godt, travlt og spændende år. Danske virksomheder klarer sig godt i både udlandet og i Danmark, og det bidrager til den danske vækst og velfærd. Mange har været dygtige til at innovere både herhjemme og på de internationale markeder.

Patentering er en god indikator for innovation. Derfor er det glædeligt, at det i løbet af 2018 stod klart, at danske virksomheder søger flere patenter end tidligere. Den Europæiske Patentmyndigheds årsrapport konkluderede, at Danmark er det europæiske land, der havde den største stigning i indleverede europæiske ansøgninger i 2017 - en stigning på godt 13 procent i forhold til 2016.

Vi lever i en global verden, og Patent- og Varemærkestyrelsen ønsker at understøtte danske virksomheders eksportmuligheder. Vi har derfor i årets løb haft et stærkt fokus på at udbygge vores gode internationale relationer. På baggrund af stor efterspørgsel fra danske virksomheder, underskrev vi en Patent Prosecution Highway-aftale (PPH) med den brasilianske IP-myndighed og forlængede den eksisterende PPH-aftale med den kinesiske patentmyndighed med hele fem år. Aftalerne sikrer, at danske virksomheder nu får en hurtigere behandling af deres ansøgninger og dermed hurtigere adgang til centrale eksportmarkeder. Med stærke internationale relationer og samarbejder kan man komme langt.

Flere skal tage stilling til deres rettigheder

2019 byder også på flere nye vækstmuligheder for danske virksomheder. Digitaliseringen og det stadigt stigende behov for grøn omstilling stiller krav om, at nye innovative løsninger bringes på markedet. For at virksomhederne kan udnytte deres fulde vækstpotentiale, er der imidlertid behov for at fjerne de barrierer, som både små og store virksomheder oplever herhjemme og internationalt. Sker det ikke, er der risiko for, at danske virksomheder bliver overhalet af udenlandske konkurrenter.

En af barriererne er, at iværksættere og små virksomheder ofte for sent er opmærksomme på at beskytte deres opfindelser og forretning gennem immaterielle rettigheder. Det betyder, at de ikke kan håndhæve deres rettigheder, når problemerne opstår - eller bruge rettighederne til at skalere deres aktiviteter internationalt. Det skal vi lave om på. Vi har pligt til at hjælpe virksomhederne godt på vej, og vi vil derfor i det nye år gøre så mange start-ups og virksomheder som muligt opmærksomme på værdien af at forholde sig til sine rettigheder rettidigt.

Behovet for et effektivt IP-system

I Patent- og Varemærkestyrelsen ønsker vi generelt at styrke virksomheders innovation og konkurrenceevne gennem immaterielle rettigheder og derved udnytte et uforløst potentiale - især blandt iværksættere og små virksomheder. Virksomheden Marcus Pedersen vandt således EUIPOs DesignEuropa pris i Warszawa i 2018, og var et godt eksempel på værdien af at bruge immaterielle rettigheder som løftestang hos en dygtig, lille virksomhed med stort potentiale og internationale vækstambitioner.

Her spiller et lettilgængeligt og effektivt IP-system en central rolle. Derfor har vi som led i vores nye strategi vedtaget en ny vision om at skabe ’Europas bedste IP-miljø' for erhvervslivet. Det er ikke noget, vi skaber alene, og derfor vil vi fremover have et stærkt fokus på at være en attraktiv samarbejdspartner.

Som led i den ambition har vi i styrelsen for alvor taget hul på en digital rejse og arbejder fokuseret på i de kommende år løbende at levere fremtidssikrede digitale løsninger, der skal sikre enkle og smidige ansøgningssystemer og bedre kommunikation. Det glæder vi os til, at vores kunder og samarbejdspartnere kommer til at nyde frugten af.

De bedste resultater opnås som regel i fællesskab. Jeg håber derfor, at 2019 vil blive samarbejdets år, så vi i fællesskab kan skabe Europas bedste IP-miljø og hjælpe flere iværksættere og små virksomheder til rettidigt at tage stilling til brugen af immaterielle rettigheder på et kvalificeret grundlag.

Vi ser frem til et endnu tættere samarbejde og en fortsat god dialog i 2019.

Godt nytår!

Med venlig hilsen,

Sune Stampe Sørensen