Aftale sikrer bedre vilkår for danske virksomheder i Brasilien

Publiceret 04-07-2019

Nu bliver det lettere, hurtigere og billigere at ansøge om beskyttelse af varemærker i Brasilien. Den 27. juni underskrev den brasilianske præsident Jair Bolsonaro lovdekretet og tiltræder dermed det internationale varemærkesystem Madridprotokollen.

Patent- og Varemærkestyrelsen har arbejdet tæt sammen med den brasilianske pendant, INPI, i snart to år med fokus på aktiviteter, der relaterer sig til Madridprotokollen. Styrelsen har hjulpet de brasilianske myndigheder med undervisning og konsultationer om emnet i både Danmark og Brasilien.

”Vi bliver glade, hver eneste gang andre landes myndigheder gør det lettere for danske virksomheder at operere i deres land. Denne aftale er særlig vigtig, fordi Brasilien er verdens 9. største økonomi, og af samme årsag har vi også en vækstrådgiver udstationeret i Rio de Janeiro”, siger Varemærke- og designchef i Patent- og Varemærkestyrelsen Hannah Holm Olsen.

Fakta om Madridprotokollen:

  1. Et internationalt registreringssystem som administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i Genève.
  2. Gennem Madridprotokollen kan du registrere dit varemærke i en række lande inden- og udenfor EU med én ansøgning
  3. I ansøgning bestemmer du selv, hvilke medlemslande registreringen skal gælde i. Du kan senere udvide din registrering til at gælde i andre lande.
  4. Fordelen ved protokollen er blandt andet, at du kun skal indlevere én ansøgning i ét sprog (engelsk), og alle faste gebyrer betales ét sted (WIPO).

Lægemiddelindustrien hilser aftalen velkommen

Brancheorganisation for lægemiddelvirksomheder i Danmark, LIF, glæder sig også over den nye aftale. Koncernchef Ida Sofie Jensen understreger nødvendigheden af et tæt myndighedssamarbejde på tværs af landegrænser.

”Tæt samarbejde mellem danske og udenlandske myndigheder bidrager til at opnå større gennemsigtighed og sammenlignelighed i regler og processer og sikre endnu større tillid til kvaliteten af danske produkter. Dermed lettes adgangen for danske virksomheder til de pågældende markeder,” siger hun.

Den danske medicineksport til Brasilien var i 2018 på 1,63 mia. kr. og udgjorde dermed 40 pct. af den samlede danske eksport til landet.

”Når Brasilien er med i aftalen, er det lettere for life science-virksomheder at ansøge om varemærkebeskyttelse og dermed kunne beskytte deres produkter i Brasilien. Brasilien er et vigtigt marked for den danske life science-industri. Når befolkningen bliver ældre, har de brug for flere lægemidler til at opretholde sundheden, og her kan lægemiddelvirksomhederne hjælpe med de nyeste og mest innovative muligheder til behandling af sygdomme,” siger Ida Sofie Jensen.

INPI forventer, at aftalen vil gælde fra oktober 2019. I september 2018 indgik Danmark et formelt samarbejde med INPI med henblik på at lette sagsbehandlingen inden for immaterielle rettigheder. Samarbejdet mellem de to lande er kommet i stand takket være et formelt 3-årigt samarbejde, der er finansieret af Udenrigsministeriet.