Dansk erhvervsliv har fået smag for cannabis

Publiceret 25-07-2019

Efter medicinsk cannabis er introduceret på det danske marked, har danske virksomheder stået i kø for at få et varemærke registreret. Patent- og Varemærkestyrelsen kæmper for at ensrette praksis internationalt, så det bliver nemmere for virksomhederne at få et varemærke.

I takt med at lovgivningen inden for cannabis i flere lande er blevet mere liberal, er antallet af virksomheder, der producerer og sælger varen steget. I Danmark er antallet af varemærkeansøgninger, der indeholder ordet cannabis, steget kraftig. I 2016 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen en enkelt ansøgning, i 2018 steg antallet til 29, og knap halvvejs inde i dette år har styrelsen modtaget 54 ansøgninger.

”Ud fra vores ansøgninger kan vi aflæse, i hvilken retning erhvervslivet bevæger sig i. Når samfundet efterspørger løsninger på klimaudfordringerne, kan vi se innovationen stige i form af nye patenter. Og når samfundet efterspørger et nyt produkt – for eksempel medicinsk cannabis – kan vi se nye virksomheder og produkter springe frem i form af nye varemærker,” siger Tom Petersen, Regionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Den 1. januar 2018 og fire år frem har læger i Danmark mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter under forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Behov for ensrettet lovgivning

I flere og flere lande lempes lovgivningen for cannabis. Både når det drejer sig om et nydelsesmiddel, som vi ser i Portugal og flere amerikanske stater, men også når cannabis bruges som et medicin- eller helseprodukt. Netop den skelnen har været genstand for hovedpine hos virksomheder, der ønsker at registrere sit varemærke, fordi cannabis ikke har været en registreret vare i det internationale klassificeringssystem, også kaldet Nice-klassifikationen.

Den kendsgerning har resulteret i, at flere virksomheder har oplevet at ikke at få deres ansøgning godkendt ved første behandling. Men det ændrer sig nu. Fra den 1. januar 2020 er medicinsk cannabis officielt en registreret vare i Nice-klassifikationen.

”Tallene viser, at behovet for at landene får en ensartet sagsbehandling er stigende. Derfor er det også glædeligt, at virksomhederne nu kan stole på, at deres ansøgninger vedrørende medicinsk cannabis bliver behandlet ud fra samme standard. Andre cannabisprodukter vil vi formentlig ligeledes opnå enighed om klassificering af, ved næste års møde” siger Tom Petersen.

Komitéen besluttede, at medicinsk cannabis skal klassificeres under kategorien, der blandt andet omfatter medicin- og helseprodukter.

”Tidligere har der ikke været en fast procedure for, hvor de enkelte lande skulle registrere denne type produkter, og det har desværre betydet, at flere virksomheder ikke har fået godkendt deres ansøgning ved første behandling,” siger Tom Petersen.

Det internationale klassificeringssystem består af 45 forskellige klasser – 34 klasser med varer og 11 klasser med tjenesteydelser.