Varemærket: Ét skridt nærmere succes

Publiceret 03-06-2019

Varemærket kan spille en afgørende rolle i din forretnings succes. Overvej at beskytte dit varemærke tidligt, før det rammer din indtjening.

Af Jacob Yde, fuldmægtig i Patent- og Varemærkestyrelsen

Når en iværksætter starter en ny virksomhed, eller når en etableret virksomhed lancerer et nyt produkt, er en af de første overvejelser som regel: Hvad skal virksomheden eller produktet hedde? De fleste tænker også på det visuelle udtryk: Logo, skrifttype, etc. Alt for få iværksættere og små virksomheder tænker dog på at beskytte navnet og det visuelle udtryk. Kort fortalt så glemmer de, eller er måske slet ikke bevidste om, vigtigheden i at beskytte deres varemærke.

For nylig modtog Patent- og Varemærkestyrelsen en ansøgning fra en virksomhed, der havde brugt penge og ressourcer på at udvikle et logo og fremstille flere produkter i markedsføringen. Desværre viste det sig, at der allerede eksisterede et lignende varemærke, hvor ejeren kunne vælge at gøre indsigelse. Det kan vise sig at blive en dyr og særdeles unødvendig situation at stå i.

Beslutter virksomheden alligevel at gå på markedet med sit logo og markedsføringsprodukter, risikerer den, at ejeren af det eksisterende varemærke laver en indsigelse og kræver erstatning. Beslutter virksomheden ikke at bruge logo og markedsføring, er det spildte penge og ressourcer. Altså taber virksomheden i begge tilfælde, alene fordi man ikke i tide tænkte på varemærket som et led i forretningsstrategien.

Optimér din bundlinje

Eksemplet er desværre ikke unikt. Så det store spørgsmål er, hvorfor så mange iværksættere ikke tidligt i processen sørger for at inddrage varemærket som en del af deres forretningsstrategi? Min påstand er, at iværksættere i deres iver for at komme på markedet ikke sætter sig ind i, hvor vigtig registreringen af et varemærke er. Sandheden er, at varemærket eller mangel på samme påvirker bundlinjen. Og fra flere vinkler: Kopister, der stjæler din gode idé. Virksomheder, der lukrerer på dit omdømme. Konkurrenter, der krænker dit mærke og udnytter din good-will.

Når en virksomhed ser dagens lys, er den ofte skrøbelig i sine første leveår. En analyse fra FSR i 2018 viser, at knap hver anden nystartet virksomhed har drejet nøglen om, inden der er gået syv år. Analysen understreger vigtigheden i ikke at begå fodfejl, og netop beskyttelsen af varemærket bør ikke være et af disse fejltrin. Heldigvis er registrering af et varemærke let at gå til. Når Patent- og Varemærkestyrelsen behandler ansøgninger, arbejder vi ud fra forskellige kriterier, som varemærket skal opfylde, før det kan beskyttes.

De tre fejl, vi oftest ser, er:

  1. Mangel på særpræg: Vil mærket blive opfattet som et varemærke? Det vil ord som ”tilbud” og ”udsalg” fx i vinduet på en tøjbutik eller på en vareetiket i udgangspunktet ikke.
  2. For beskrivende: Sælger du tomater, kan du næppe beskytte dit navn, hvis det udelukkende består af ordet tomater. Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker at beskytte et logo, der udelukkende består af en almindelig gengivelse af en tomat.
  3. Utvivlsomt vildledende: Ansøger du om et varemærke, der indeholder ordet ”vegansk” og søges mærket registreret for varen ”mælk”, der ikke er en vegansk vare, vil mærket blive afslået for denne vare.