EU lancerer høring om immaterielle rettigheder i tredjelande

Publiceret 14-05-2019

For at hjælpe virksomheder med bedre at håndhæve deres patent-, varemærke- og designrettigheder, efterlyser EU Kommissionen nu input i en ny høring. Høringen løber frem til den 26. maj.

Virksomheder oplever i stigende grad, at deres immaterielle rettigheder ikke bliver håndhævet, når de udforsker nye markeder udenfor EU. Det skader deres produkters troværdighed og kan i sidste ende gå ud over deres konkurrenceevne og bundlinje. Derfor lancerer Kommissionen nu en høring, hvor virksomheder, der får deres rettigheder krænket i lande uden for EU, har mulighed for at præge det fremtidige arbejde på området.

Formålet er at identificere de lande, hvor behovet for at styrke håndhævelsen inden for immaterielle rettigheder er størst, og hvor Kommissionen derfor skal prioritere deres ressourcer. Kommissionen er særlig interesseret i at høre fra virksomheder, der har udfordringer med beskytte deres immaterielle rettigheder i tredjelande.

Høringssvarene vil være et af de værktøjer, der anvendes til at forbedre IPR-systemerne i lande uden for EU. De vil hjælpe Europa-Kommissionen med at koncentrere sin indsats og sine ressourcer om de prioriterede lande der har interesse i at forbedre beskyttelsen af og håndhævelsen af IPR på verdensplan.

Patent- og Varemærkestyrelsen er repræsenteret i EUIPO’s nyligt oprettede ekspertgruppe om samarbejde med tredjelande i forhold til IP beskyttelse og håndhævelse.

Høringsfristen er den 26. maj.

Du kan bidrage til høringen her.

For yderligere information kontakt Michael Poulsen, Sektionschef, Internationale Projekter

E-mail. mip@dkpto.dk, tlf. +45 40 55 40 01