Danmark er et innovativt foregangsland - bare ikke for kvindelige iværksættere

Publiceret 08-03-2019

Danmark er kåret som et af Europas mest innovative lande og har gode vilkår for iværksættere. Alligevel er det ikke lykkedes at få kvinderne med.

Aldrig har interessen for iværksættere været større end nu, og aldrig er der patenteret så mange innovative opfindelser. Men der er stadig meget få kvindelige iværksættere. Faktisk viser tal, at udviklingen går den forkerte vej, og siden 2012 har færre og færre kvinder valgt at springe ud som iværksætter i Danmark.

Det er en nedslående tendens, her på Kvindernes Internationale kampdag.

”I Danmark skal vi leve af viden og innovation, og derfor synes jeg det er ærgerligt, at så meget potentiale går til spilde, og at vi ikke får udnyttet hele den samlede talentmasse i Danmark”, siger Sune Stampe Sørensen, direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

Siden 2012 er antallet af kvinder, der registrerer en ny virksomhed, faldende. Det viser tal fra CVR-registret. Ligeledes er antallet af danske kvinder, der søger om et internationalt patent, stagneret, hvilket står i kontrast til udviklingen i mange andre lande. Danmark er nu overhalet af lande som Polen, Holland og Finland, og ligger samtidig langt efter Kina og Sydkorea, hvor kvinderne står bag flere innovative opfindelser

En af forklaringerne er manglen på rollemodeller:

”Selvom vi ser kvinder, der er succesfulde iværksættere, så har vi stadig ikke mange kvindelige iværksættere, som andre kan spejle sig i. Vi har brug for flere rollemodeller, som konkret viser, at der ikke kun er en, men flere måder at drive forretning på,” siger Sune Stampe Sørensen.

DTU udklækker morgendagens start-ups, men kun få er kvinder

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ser man samme tendens. Sidste år udklækkede institutionen rekordmange iværksættere, men kun 27 af de 161 iværksættere, der i 2018 startede en virksomhed på DTU, er kvinder.

”Det er alment kendt, at man spejler sig i nogen, der ligner én selv. Derfor ser man også tit, at mandlige investorer har en tendens til at hjælpe mandlige iværksættere, selvom de kvindelige iværksættere er helt på niveau", siger Marianne Thellersen, koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, DTU.

På DTU forsøger man at imødegå problemet ved at tilbyde de studerende kurser og undervisning, der appellerer bredt, for på den måde at sikre mest mulig diversitet på holdene. Her får de studerende et indgående kendskab til forretningsplaner og vækststrategier. Og til vigtigheden af immaterielle rettigheder som patenter, der er med til at gøre skalering mulig. Netop skalering, altså muligheden for at udvide din forretning, indebærer nogle udfordringer, som især kvindelige iværksættere møder:

”Kvinderne er ofte særligt interesserede i områder som biokemi og miljø, og inden for de brancher kræver iværksætteriet langt flere ressourcer at skalere en forretning. Derfor er der i større grad behov for patentering. Det er vores erfaring, at kvinder er meget formålsdrevne i de studieretninger, de vælger. Vi tilbyder ikke kurser af hensyn til kvinder, men vi ønsker naturligvis at appellere bredt. FN’s Verdensmål er et godt eksempel på et område, mange kvinder er interesserede i, og så skal vi selvfølgelig være gode til at hjælpe kvinderne på vej, så de også tænker vækstmuligheder ind i deres opfindelser,” slutter Marianne Thellersen.

FAKTA

Ifølge tal fra World Intellectual Property Organization (WIPO) lå andelen af kvindelige opfindere på internationale patentansøgninger fra Danmark i slutningen af 1990erne på 20-22 procent, hvilket placerede Danmark et godt stykke over det internationale gennemsnit på 17-18 procent og væsentligt over Sverige og Finland med hhv. 10 og 12 procent

Siden da er udviklingen i Danmark gået i stå og vi ligger på 24 procent, mens der har været en stærk stigning i andelen af kvindelige opfindere både globalt og i de lande, vi normalt sammenligner os med. Siden slutningen af 1990’erne har både Sverige og Finland således oplevet en fordobling i andelen af kvindelige opfindere, så de nu ligger på hhv. 23 og 25 procent

I lande som Sydkorea og Kina er andelen af kvindelige opfindere på internationale patentansøgere helt oppe på omkring 50 procent, mens tallet ligger på 32 procent i USA.