Ny aftale skal gøre det mere attraktivt at investere i Argentina

Publiceret 20-03-2019

Danske virksomheder kan med en ny aftale hurtigere sikre deres patentrettigheder i Argentina. Novo Nordisk er en af de virksomheder, der ser frem til hurtigere at få deres medicin ud til patienterne.

Når Kongehuset i disse dage er på statsbesøg i Argentina, er et af formålene at øge samhandlen mellem Danmark og Latinamerika. Argentina er med sine 45 millioner indbyggere og status som Sydamerikas tredje mest folkerige land, et interessant marked for danske virksomheder med globale ambitioner.

Danske virksomheder har imidlertid oplevet en række barrierer, før et eksporteventyr kan blive en realitet, og en af dem er, at det har været vanskeligt og omstændeligt at få sine patenter udstedt i landet.

Den udfordring imødegår Patent- og Varemærkestyrelsen ved at indgå en bilateral patentaftale med de argentinske myndigheder. Aftalen skal sikre, at danske virksomheder hurtigere kan få patent på deres produkter ved, at de argentinske myndigheder tager afsæt i den danske sagsbehandling. Det sker med den såkaldte ’Patent Prosecution Highway’-aftale (PPH).

“Det er glædeligt, at vi har indgået en aftale, der gør det hurtigere for danske virksomheder at få beskyttet deres innovation, og som samtidigt gør det mere attraktivt for dem at investere i at bringe deres produkter ud på et nyt marked som det argentinske. Med aftalen sikrer vi, at patenterne vil være af bedre kvalitet, og dermed bliver virksomhedernes produkter også bedre beskyttet mod kopiering og forfalskning,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Hastighed er en vigtig faktor for Novo Nordisk

Novo Nordisk er en af de virksomheder, som eksporterer produkter til det argentinske marked, og som med aftalen vil stå stærkere i forhold til deres udenlandske konkurrenter:

”Novo Nordisk er meget tilfreds med dagens underskrivelse af den nye Patent Prosecution Highway-aftale mellem Danmark og Argentina. Vi ser aftalen som et skridt i den rigtige retning i bestræbelserne på hurtigere sagsbehandlingsprocedurer. Dette vil i sidste ende sikre, at vores nye innovative medicin kan nå de argentinske patienter hurtigere. Det er positivt, at den danske regering og Patent- og Varemærkestyrelsen investerer tid og ressourcer i internationalt samarbejde, da denne bilaterale myndighedsaftale forkorter sagsbehandlingstiden for patentansøgninger betragteligt,” siger Lars Kellberg, Corporate Vice President, Corporate Patents i Novo Nordisk A/S.

Argentinerne har brug for innovative løsninger, som danske virksomheder og myndigheder har udviklet, ikke mindst inden for landbrug og fødevarer, bæredygtig energi, vand og sundhed.

Ifølge tal fra FN-organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO) er den nuværende sagsbehandlingstid i gennemsnit op til 10 år, fra en virksomhed har indleveret en ansøgning til en afgørelse foreligger i Argentina. Til sammenligning tager det 30 måneder i Danmark.

FAKTA

Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået en Patent Prosecution Highway- aftale (PPH) med den argentinske patentmyndighed, der træder i kraft den 19. marts 2019. Aftalen gælder alle patentkategorier.

En PPH-aftale er en aftale mellem to eller flere patentmyndigheder om at fremskynde sagsbehandlingen hos en myndighed, hvis den første myndighed har vurderet, at en ansøgning kan føre til patent.

Den første myndighed stiller sit sagsarbejde til rådighed for den senere myndighed, der herefter kan udføre sin sagsbehandling på et mere oplyst grundlag.

PPH leder til en højere kvalitet af sagsbehandlingen, en hurtigere sagsbehandling og færre omkostninger for virksomheden.

PPH er en ren administrativ aftale mellem patentmyndigheder. En senere patentmyndighed er således ikke forpligtet af den tidligere myndigheds vurdering af en opfindelse.