Brasilien indgår formelt partnerskab med IP Marketplace

Publiceret 18-09-2019

Den brasilianske myndighed for IP rettigheder, INPI, er nu officiel partner i IP Marketplace. Aftalen gør det lettere for danske virksomheder at skabe handelsaftaler med IP rettigheder til brasilianske virksomheder og resten af det sydamerikanske marked.

Den 28. august blev Brasilien officiel partner i IP Marketplace, der er en handelsportal for køb og salg af IP-rettigheder. Det formelle partnerskab skal føre til, at danske virksomheder får bedre mulighed for at skabe kontakt til relevante indehavere af brasilianske IP rettigheder og vice versa. Brasiliens myndighed for IP rettigheder, INPI, har desuden givet håndslag på at markedsføre og være ambassadør for IP Marketplace i resten af Sydamerika.

”IP Marketplace er sat i verden for at aktivere særligt patenter, som populært sagt bare ligger og samler støv. Mange virksomheder er indehavere af patenter, som de enten ikke selv bruger eller ikke bruger aktivt på bestemte markeder. Nu får danske virksomheder lettere ved at udlicensiere deres patenter til det brasilianske marked og på sigt resten af Sydamerika,” siger kontorchef i Patent- og Varemærkestyrelsen Anne Rejnhold Jørgensen. Når en virksomhed udlicenserer, svarer det til at leje sin rettighed ud til en eller flere parter.

Patent- og Varemærkestyrelsen udviklede og lancerede IP Marketplace i 2007. I dag er der cirka 1.000 registrerede brugere på platformen, som hvert år bliver besøgt af mere end 10.000 interesserede fra hele verden.

PVS' aktiviteter i Brasilien finansieres af Udenrigsministeriets sektorstøtteprogram.

Handel med IP rettigheder er win-win

En analyse fra 2015 viser, at virksomheder, der handler med IP rettigheder, klarer sig bedre på en række økonomiske parametre end andre virksomheder. Det vil sige, at handel med IPR ikke kun kommer samfundet til gode ved at aktivere passive patenter, det kommer også de handlende virksomheder til gode.

”Virksomheder, der forstår at udnytte potentialet ved IPR-handel, kan gøre det til en selvstændig indtægtskilde. Gennem handel med patenter og varemærker skaffer du dig desuden adgang til andres viden, som styrker din virksomheds innovationsevne. Blandt andet derfor er det også vigtigt, at Brasilien nu er officiel partner af IP Marketplace,” siger Anne Rejnhold Jørgensen.

Besøg IP Marketplace