Medicinalbranchen: Patenter er vigtigere end adgangen til arbejdskraft

Publiceret 05-09-2019

Et effektivt patentsystem er vigtigere end adgangen til kvalificeret arbejdskraft, lav selskabsskat og infrastruktur, når den danske og den europæiske medicinalindustri overvejer at gå ind på nye markeder. Det fastslår ny rapport.

Mere end 2,5 millioner mennesker er beskæftiget i medicinalindustrien i Europa. Derfor skulle man tro, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er den absolut vigtigste faktor, når industrien skal vælge nye markeder at investere i. Men det er ikke tilfældet. Det er derimod et velfungerende og effektivt patentsystem.

Det fastslår en ny rapport udarbejdet af revisions- og konsulenthuset PwC for The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), der repræsenterer omkring 2200 selskaber, blandt andet LEO Pharma, Novo Nordisk, Novartis og Lundbeck.

Hele 62 pct. af de adspurgte virksomheder ser immaterielle rettigheder som afgørende for, hvor og hvor meget der skal investeres i forskning og udvikling. Ifølge rapporten vil mange virksomheder ligefrem reducere deres investeringer i forskning og udvikling, hvis muligheden for at få beskyttet deres rettigheder svækkes.

”Det bekræfter os i, at et effektivt patentsystem udgør en væsentlig del af virksomhedernes generelle rammevilkår. Det giver virksomhederne en tryghed for med rette at kunne investere store ressourcer i forskning og udvikling,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen og fortsætter:

”Man skal samtidig holde sig for øje, at det kommer vores samfund til gode, fordi vi med patentet indgår en handel, hvor virksomhederne får en midlertidig eneret mod, at de til gengæld offentliggør deres viden, så andre kan blive inspireret og bygge videre på den. Det er den samfundskontrakt, der er indbygget i patentsystemet.”

Omfattende eksport af lægemidler

Den danske medicinalindustri eksporterer lægemidler for knap 92 mia. kr. Samtidig viser tal, at eksporten af lægemidler til især Asien kommer til at spille en stigende rolle fremover.

Men mens vi i Danmark og Europa har veludviklede patentsystemer, der sikrer, at danske virksomheder kan beskytte deres viden mod kopister og håndhæve deres rettigheder, hvis de krænkes, forholder det sig anderledes på flere af vækstmarkederne.

”Vores internationale arbejde i blandt andet Argentina, Brasilien og Indien har til hensigt at understøtte landenes arbejde med at opbygge velfungerende rettighedssystemer. På den måde styrkes rammevilkårene til gavn for både de involverede lande og de danske virksomheder, som påtænker at gå ind på disse markeder,” forklarer Sune Stampe Sørensen.

Rapporten kan læses her.