WIPO: ’Lad os alle arbejde sammen for at skabe et grønt teknologisk innovationsfremstød’

Publiceret 30-04-2020

World Intellectual Property Organization (WIPO) opfordrer til mere grøn innovation. Nye tal viser ifølge organisationen, at der er behov for en større teknologisk indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. I Danmark står vi stærkt på grønne patenter, men vi kan blive bedre.

I forbindelse med dette års World IP Day 2020 har World Intellectual Property Organization (WIPO) offentliggjort nye tal på udviklingen i patentansøgninger inden for grøn teknologi. Tallene viser, at antallet af internationale ansøgninger på nye innovative miljøvenlige teknologier kun steg med 1,3 procent i 2019. Dermed viser tallene samme tendens som Patent- og Varemærkestyrelsens nylige rapport om ’Danmarks grønne styrkeposition’, der ligeledes påviste en stagnation i antallet af grønne patentansøgninger. WIPO’s generaldirektør Francis Gurry opfordrer til en større indsats på området.

”Klimaforandringerne rammer os alle, og innovation inden for grøn teknologi kan være nøglen til at klare denne globale udfordring. Politikere, virksomheder, akademiske institutioner, opfindere over hele verden: Lad os alle arbejde sammen for at skabe et grønt teknologisk innovationsfremstød, der opfylder vores tids krav,” siger Francis Gurry, generaldirektør hos WIPO.

WIPO har analyseret de internationale patentansøgninger via organisationens Patent Cooperation Agreement (PCT) i fire kategorier af grønne energiteknologier for hhv.:

  •         Alternativ energiproduktion, herunder vedvarende energiteknologier
  •         Energibesparende teknologier
  •         Grøn transport
  •         Atomkraft

Dataen er baseret på WIPOs International Patent Classification (IPC) Green Inventory, der sporer patenter relateret til grøn energiteknologi. I 2019 modtog WIPO 16.940 patentansøgninger indeholdende mindst en IPC-grøn energikode. Det er en stigning på 1,3 procent fra 2018. Se de nye tal her.

Danmarks grønne styrkeposition
På trods af en stagnation fra 2011-2014 er Danmark et af de lande, der siden 2008 har oplevet den største vækst i antallet af grønne patentansøgninger. I Danmark står vi navnlig stærkt på grønne patenter inden for vind, men vi kan blive bedre. Det viser rapporten ’Danmarks grønne styrkeposition’ fra 2020 udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen, der peger på, at Danmark fastholder en international styrkeposition inden for udviklingen af ny grøn teknologi, men at positionen er båret af få nøgleindustrier og store virksomheder.

I Danmark står 10 af de største patentansøgere til European Patent Office (EPO) for 73 procent af alle de grønne patentansøgninger med Vestas som den største ansøger efterfulgt af LM Wind Power. Sammen står de to virksomheder for knap 47 procent af alle danske ansøgninger inden for grøn teknologi. Modsat spiller de små og mellemstore virksomheder, som udgør op mod 99 procent af alle danske virksomheder, en begrænset rolle. Derfor har Patent- og Varemærkestyrelsen også et særligt fokus på at gøre de små og mellemstore virksomheder mere bevidste om de muligheder, der ligger i at bruge IPR til at udvikle deres forretning og skabe vækst og arbejdspladser.

Læs rapporten her.

World IP Day 2020

Hvert år den 26. april fejrer WIPO World IP Day for at sætte fokus på den rolle, som immaterielle rettigheder spiller for innovation og kreativitet i verdenen.

World IP Day 2020 sætter i år fokus på, hvilken rolle innovation og immaterielle rettigheder spiller i bestræbelserne på at skabe en grøn fremtid.