Interesseret i internationale IP-relaterede udbud?

Publiceret 21-08-2020

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) vil udarbejde en liste over leverandører, der er interesseret i at levere uafhængig og praktisk ekspertise til at fremme IP-samarbejde og skabe øget opmærksomhed om IPR i både EU-lande og ikke EU-lande. Det er nu muligt at tilkendegive sin interesse for at komme på listen og hermed komme i betragtning til kommende udbud.

De konkrete udbud, som vil være tilknyttet den nye liste, er alle relateret til aktiviteter hos enten EUIPO eller Det Europæiske Observatorium for krænkelser af intellektuelle rettigheder.

Listen vil være gyldig i fire år, og udbuddene forventes at omfatte:

  • Økonomiske, juridiske og håndhævelsesundersøgelser om IP- og ikke-IP-spørgsmål
  • Kapacitetsopbygning
  • Teknisk assistance
  • Akademisk forskning
  • Opsøgende aktiviteter
  • Udvikling af guider, manualer og rapporter
  • Overvågning og evaluering
  • Sammenlignende forskning og vurdering
  • Udarbejdelse af bidrag til at fremme IP-samarbejde og øge opmærksomhed om IPR.

Hvis du er interesseret i at komme på listen, kan du indsende en interessetilkendegivelse via eTendering (kan kun indsendes elektronisk). EUIPO vil løbende udarbejde en liste over potentielle leverandører, der har udtrykt deres interesse. Processen forløber således, at når en kontrakt skal indgås, vil EUIPO opfordre alle leverandører på listen til at afgive et bud (procedure i et trin) eller en invitation til at deltage efterfulgt af et bud (procedure i to trin).

Meddelelsen om afgivelse af interessetilkendegivelser er blevet offentliggjort på TEDs og EUIPOs websites.

Der vil desuden være opgaver på de internationale samarbejdsprojekter, som EUIPO implementerer i ikke-EU-lande. Mere information om disse projekter kan findes her.