Ny version af Nice-klassifikationen træder i kraft

Publiceret 18-12-2020

Den 1. januar 2021 træder den nye version af Nice-klassifikationen i kraft.

Som så meget andet har COVID-19 også påvirket den 11. udgave, version 2021, af Nice-klassifikationen, som træder i kraft den 1. januar 2021.

På grund af COVID-19 blev det årlige ’Nice Committee of Experts’-møde i 2020, hvor alle de foreslåede termer skulle diskuteres og stemmes om, aflyst.  I stedet blev forslagene sendt ud til medlemslandene til afstemning. Hvis et forslag her fik 100 procent opbakning, blev forslaget anset for accepteret. Såfremt ét land stemte imod, blev forslaget videreført til næste års afstemning.

Denne proces har betydet, at det kun er en brøkdel af de ændringer, som vi plejer at se, der er blevet stemt igennem ved dette års version. De ændringer, der dog er synlige, er til klassehovederne i klasse 35 og 36, samt ændringerne til de vejledende bemærkninger for klasse 5, 10, 11, 35, 36, 39, 41 og 43. Der er ikke tale om, at indholdet i klasserne er ændret. Det er blot forsøgt yderligere tydeliggjort, hvad omfanget er, og hvordan forholdet er til de andre klasser.

De termer, der tillige blev accepteret, er termer, der allerede fandtes som harmoniserede termer i EU, og termer, som er fuldt i tråd med tidligere accepterede termer. Den fulde rapport over, hvilke ændringer der er foretaget med den 11. udgave, version 2021, kan findes på WIPO’s hjemmeside under NICE Classification. Den danske oversættelse af den 11. udgave, version 2021, vil være tilgængelig på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside i en søgbar version den 4. januar 2021. På styrelsens Guidelines vil den fulde danske version ligeledes være tilgængelig den 4. januar 2021.

Udfordringer med TMclass
Normalt ville TMclass være opdateret med de officielle danske oversættelser per 1. januar. Der er dog desværre i år nogle tekniske problemer hos EUIPO, som betyder, at TMclass fra årsskiftet ikke kommer til at vise korrekt information vedrørende de danske Nice-termer. De termer, der vil være markeret som Nice-termer, er ikke nødvendigvis den korrekte danske version af termen. Vi arbejder på, at dette bliver rettet op hurtigst muligt i starten af det nye år. De officielle danske Nice-termer kan dog stadig fremsøges på vores egen hjemmeside, som beskrevet ovenfor.

Giver dette anledning til spørgsmål, kan disse rettes til: Louise Yde Frank, Juridisk specialkonsulent, telefon 43 50 81 29, e-mail lyf@dkpto.dk, eller Mikael Francke Ravn, Chefkonsulent, telefon 43 50 82 57, e-mail mfr@dkpto.dk.