Vil du vide mere om Patent- og Varemærkestyrelsens arbejde med rettighedsbeskyttelse i Brasilien og Indien?

Publiceret 29-05-2020

Hvis du har spørgsmål til, hvordan man som dansk virksomhed skal forholde sig til beskyttelse af IP-rettigheder i Indien og Brasilien, så er dette måske noget for dig? IP-sektorrådgiverne fra Udenrigsministeriet Trine Bargsteen og Lasse Wulff Andersen er begge i Danmark og står klar til at mødes henover sommeren til en dialog om IPR-forhold og Danmarks engagement i de to lande.

Brasilien og Indien har de senere år satset stort på at styrke IP-miljøet med initiativer, der skal understøtte internationalt samarbejde, innovation og den lokale IP-infrastruktur. Gennem sektorstøttesamarbejder i de to lande bidrager Patent- og Varemærkestyrelsen til denne udvikling og har herigennem opbygget en stor indsigt i IP-forholdene. 

Indien har på blot fire år præsteret en bemærkelsesværdig effektivisering af landets patent- og varemærkeundersøgelser. I Brasilien arbejder myndighederne målrettet for at skabe bedre rammebetingelser på IP-området. Det har ført til en massiv satsning på styrkelse af IP-systemet til gavn for både brasilianske og udenlandske virksomheder.

I Indien er IP-sektorrådgiver Trine Bargsteen udstationeret på den Danske Ambassade i New Delhi, og i Brasilien er IP-sektorrådgiver Lasse Wulff Andersen udstationeret på den Danske Ambassade i Brasilia. Begge har stor indsigt i IPR-udviklingen i de to lande og arbejder dagligt tæt sammen med de lokale rettighedsmyndigheder som del i et strategisk samarbejde. 

Book et møde
Er du interesseret i at vide mere om det danske samarbejde med Indien og Brasilien, få indblik i IP-udviklingen, vide mere om sagsbehandlingen eller fremtidige initiativer, så har du nu mulighed for at booke et møde med Trine og/eller Lasse.

Mødet vil give dig god mulighed for at stille spørgsmål til helt konkrete forhold, igangværende sager og kommende aktiviteter. Du får også mulighed for at komme med dine input og forslag til, hvordan du mener, at samarbejdet kan styrkes og forholdene inden for rettighedsbeskyttelse kan forbedres.

Begge sektorrådgivere vil også kunne give en opdatering på de nyeste tiltag i forhold til eksportfremme, som Udenrigsministeriet har introduceret sidst i maj.

Trine og Lasse er i Danmark henover sommeren og vil allerede i juni have mulighed for at mødes med dig. Det er en unik mulighed for – på tomandshånd fra den 2. juni eller i større grupper efter den 8. juni – at diskutere og sparre om forholdene i de to lande. Du kan booke et møde med dem begge eller blot den ene. Møderne vil naturligvis følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Kontakt venligst chefkonsulent i Patent- og Varemærkestyrelsen, Kim Buchardt Christiansen på kbc@dkpto.dk eller ring på 22 68 94 91, hvis du ønsker at booke et møde eller vide mere.  

Fakta: Internationale samarbejdsprojekter

Et fornuftigt rettighedssystem er rygraden for international handel. Derfor har vi i Patent- og Varemærkestyrelsen en langvarig tradition for samarbejde med søstermyndigheder verden over. På den måde kan vi fremme gode og ensartede rammevilkår på rettighedsområdet. Til gavn for både international handel, danske virksomheder og de lande, vi samarbejder med.

Samarbejdet tager typisk form af myndighedssamarbejde mellem to landes rettighedsmyndigheder. Ofte bliver der samarbejdet om at opbygge kapacitet inden for sagsbehandling af patent og varemærker, kunderelationer, rettighedsinformationsvirksomhed og håndhævelse af rettigheder. Samarbejdet med udenlandske myndigheder sikrer, at vores medarbejdere kan holde sig skarpe på den seneste internationale udvikling.

Aktuelt har vi i Patent- og Varemærkestyrelsen samarbejdsprojekter med rettighedsmyndigheder i: Brasilien og Argentina (fælles projekt) samt Indien.

Myndighedssamarbejdet finansieres af Udenrigsministeriet og understøtter Danmarks udviklings- og udenrigspolitik samt Regeringens strategi for Økonomisk Diplomati.