Ændring af praksis på varemærkeområdet

Publiceret 21-10-2020

Patent- og Varemærkestyrelsen justerer praksis for bynavne og navnestempler og implementerer konvergensprogram.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ændret praksis i forhold til vurderingen af, hvornår danske bynavne beskriver varens eller tjenesteydelsen oprindelse. Ændringen sker som følge af en afgørelse i Ankenævnet for Patenter og Varemærker og betyder, at der nu vil være større mulighed for at registrere et dansk bynavn som varemærke. 

Derudover er der sket en ændring i reguleringen af navnestempler, idet Patent- og Varemærkestyrelsen ikke længere anser navnestempler som omfattet af Pariserkonventionens artikel 6ter. Denne ændring er sket som følge af lov nr. 798 af 9. juni 2020 om ædle metaller og konfliktmineraler.

Læs mere om ændringerne i vores praksis for bynavne og navnestempler.

Patent- og Varemærkestyrelsen har endvidere tiltrådt den ”Fælles praksis”, der er udarbejdet i konvergensprogram-projektet CP8 vedrørende ”Brug af et varemærke i en anden form end den registrerede”.

Læs om den fælles praksis.

Hvis du har spørgsmål til vores praksis på varemærkeområdet er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mikael Francke Ravn via e-mail eller telefon 4350 8257.