Bæredygtig omstilling i Chr. Hansen: ’Arbejdet med IPR fik en ny ramme’

Publiceret 04-09-2020

I 2019 blev bioscience-virksomheden Chr. Hansen kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed. Flere års arbejde med at udvikle naturlige løsninger bærer anerkendelse med sig, men bag kåringen ligger også et stort arbejde mod mere bæredygtighed. Vi har spurgt Senior Director, Iben Haasum fra Chr. Hansen, hvilken betydning det har for arbejdet med IPR.

Bæredygtighed står centralt for Chr. Hansen. Det vidner ikke kun titlen som verdens mest bæredygtige virksomhed om, men også måden den anerkendte bioscience-virksomhed har gjort bæredygtighed til en integreret del af forretningen. Den nye forretningsstrategi hedder ’Grow a better world. Naturally’, og fælles for den strategiske indsats er FN’s verdensmål.

”Hele virksomheden arbejder med verdensmålene. Ikke én person – eller ét team. Vi er alle med, hvilket gør den store forskel. Vendepunktet kom nok, da vi alle begyndte at kigge på vores aktiviteter bredt og knytte dem op på FN’s verdensmål. I selve arbejdet med IPR betød det, at vi nu havde konkrete bæredygtige mål at forholde os til, og arbejdet med IPR fik herved en ny ramme,” siger Iben Haasum, Senior Director, IPR & Licensing, Chr. Hansen.

Med de konkrete verdensmål som en integreret del i arbejdet blev det nemmere at kvantificere arbejdet med IPR i forhold til den bæredygtige udvikling.

”Målene skaber sammenhæng på tværs af hele virksomheden. Jeg sammenligner fx mine patentansøgninger i forhold til målene, hvilket er med til at give et billede af, hvor vi gør en forskel med udviklingen af nye løsninger,” siger Iben Haasum.

En naturlig del af den bæredygtige agenda
Iben Haasum peger på, at IPR altid skal ses i konteksten af forretningsstrategien. Hvis strategien er bæredygtig, så skal IPR-arbejdet også være det.

”Vi bidrage til og understøtter det strategiske arbejde og skal som resten af virksomheden være åben for udvikling. Når en forretningsstrategi er tydeligt forankret i bæredygtighed, så bliver virksomhedens aktiviteter, herunder også IPR-aktiviteterne, det også,” siger Iben Haasum.

Med en bæredygtig dagsorden adresserer Chr. Hansen blandt andet udfordringer så som madspild, overforbrug af antibiotika og behovet for en mere bæredygtig landbrugssektor til at brødføde en stigende verdensbefolkning.

Mød Iben Haasum på IP-rettens Dag 2020
Hør mere om Chr. Hansens arbejde med bæredygtig omstilling på IP-rettens Dag 2020 den 4. november i Charlottehaven, København Ø.

Iben Haasum gæster dagen, hvor hun sammen med Hanne Weywardt, Head of Central Office Legal Counselling and Global IP hos Carlsberg Breweries og Esben Gad, Vice President, Business Development hos Aquaporin vil drøfte IPR’s rolle i en grøn og bæredygtig omstilling.