Kender du en folkeskolelærer?

Publiceret 16-09-2020

Eller er du måske selv folkeskolelærer og ønsker, at dine elever samarbejder og gennemgår en innovationsproces, hvor de lærer at udvikle og iværksætte kampagner? Patent- og Varemærkestyrelsen har udviklet et innovativt og virkelighedsnært undervisningsforløb, der understøtter 7.-9. klassernes selvstændige projektarbejde, og hvor eleverne udvikler kampagner mod kopivarer.

Eleverne lærer med undervisningsmaterialet #VælgÆgte at forholde sig til kopivarer og beskyttelse af idéer og opfindelser, når de skal hjælpe Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.

Forløbet er bygget op omkring projektopgaven og fagene dansk og samfundsfag. Eleverne, som deltager i #VælgÆgte, opnår læring om:

  • Hvordan man udvikler og iværksætte kampagner
  • Hvorfor kopivarer er et stort og samfundsmæssigt problem
  • Hvorfor det er vigtigt at beskytte sine idéer og opfindelser
  • Hvordan eleverne kan handle på de problemstillinger, som de møder i deres hverdag.

Undervisningsmaterialet består af en komplet pædagogisk vejledning, klassematerialer, introvideo, PowerPoint-præsentation mm., der kan anvendes i den fysiske undervisning.

Opstartswebinar i november
Som klasse har I desuden mulighed for at tilmelde jer et online opstartswebinar, som afholdes til november. På webinaret vil I møde forskellige eksperter, der bidrager med viden, som eleverne kan anvende i deres egne kampagner. Webinaret forventes afholdt torsdag d. 12. november 2020. Tilmelding sker til maje@dkpto.dk.

Alt materiale er gratis tilgængeligt her.

Derfor har vi brug for elevernes hjælp

I Danmark samarbejder 12 myndigheder tæt om at bekæmpe kopivarer. Men vi kommer ikke problemet til livs alene ved at gå efter de kriminelle bagmænd, som ofte er dygtige til at skjule sig selv og deres spor. Det er nødvendigt også at lave oplysnings-kampagner til forbrugere, så vi får mindsket efterspørgslen.

Mange ved nemlig ikke, at kopivarer kan være farlige, sundhedsskadelige, koste arbejdspladser og at køb af kopivarer i vidt omfang finansierer organiserede kriminelle grupper, som også kan være involveret i handel med narko, våben og mennesker. Og det er endda kun et udpluk skaderne! Men det er svært at nå ud til forbrugerne med budskabet. Vi vil derfor gerne se elevernes forslag til, hvordan man laver kampagner mod uægte varer.