Kraftig vækst i udviklingen af fremtidens batterier

Publiceret 23-09-2020

Antallet af patentansøgninger inden for batteriteknologi når ny rekord. Det vidner om, at udviklingen af batterier og anden opbevaring af elektricitet er vigtig for udbredelsen af grøn transport og vedvarende energi. Teknologikapløbet er i fuld gang, men Europa halter efter Asien.

Batterier skal kunne mere, holde længere og koste mindre, før de for alvor får betydning for den grønne omstilling. Derfor har mange virksomheder og forskningsinstitutioner kastet sig ind i teknologikapløbet om at udvikle fremtidens batteriteknologi. Antallet af nye patentansøgninger inden for batterier og opbevaring af elektricitet er steget med 14 pct. årligt fra 2005 til 2018. Det viser nyt studie fra Det Europæiske Patentkontor (EPO) og Det Internationale Energiagentur (IEA).

Bedre og billigere batterier er afgørende for, at flere vil få mulighed for at købe en elbil og for alvor sætte gang i den grønne transport. Studiet viser bl.a., at den stærke udvikling af batterier og anden opbevaring af elektricitet har gjort teknologien mere moden og medført en masseproduktion, der har sænket priserne på fx batterier til elbiler med 90 pct. siden 2010. Fortsætter den udvikling, vil det gavne danske forbrugere og virksomheder med behov for elektriske produkter, samtidig med at det i endnu højere grad vil bidrage til den grønne omstilling.

Asien sidder i førersædet
Størstedelen af de nye patentansøgninger inden for batteriudvikling kommer dog fra Asien i perioden 2000-2018. Særligt Japan og Sydkorea har mange virksomheder, som er langt fremme på området. Blandt de 25 største patentansøgere på verdensplan kommer to-tredjedele fra Japan og Sydkorea, mens seks af virksomhederne er europæiske.

”Udviklingen af nye batterier har stor betydning for, hvor hurtigt vi kan gennemføre den grønne omstilling. Derfor er det meget positivt, at udviklingen af nye og bedre batterier sker så hurtigt, men samtidig er det også vigtigt, at vi har øje for at styrke udviklingen af disse teknologier i Europa,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

SMV’ere er vigtige for fremtidens innovation
EU har i flere år haft ambitioner om at styrke den europæiske udvikling af energiopbevarende teknologier. Og studiet viser da også, at der er et stærkt og innovativt økosystem af mindre virksomheder og forskningsinstitutioner i Europa inden for batteriudvikling. Europa halter dog stadig en del efter USA i forhold til SMV’ers patentaktivitet. Eksempelvis kommer 34 pct. af de amerikanske patentansøgninger på batteriteknologier fra SMV’er, mens det blot gør sig gældende for 16 pct. af de europæiske patentansøgninger på området. Det er derfor afgørende, at vi får de små virksomheder til at patentere yderligere, så de i endnu højere grad kan få den fulde værdi af deres opfindelser.

”Vi ved fra en lang række undersøgelser, at små virksomheder i mindre grad anvender patenter end store virksomheder. Det er utrolig vigtigt at få de små virksomheder til i højere grad at blive opmærksomme på patentering, da et patent kan være afgørende for at kunne sælge sin teknologi og dermed få afkast af sin opfindelse,” siger Sune Stampe Sørensen.

Det gælder særligt på et teknologiområde som batterier, hvor udviklingen er stor, og den internationale konkurrence er hård.

”Vi arbejder benhårdt på at få flere små virksomheder til at få øjnene op for, at rettigheder kan have stor betydning for bundlinjen. Derfor har vi også sigte på at nedbryde nogle af de barrierer, som små virksomheder møder, når de skal patentere,” siger Sune Stampe Sørensen.

Patent- og Varemærkestyrelsen har igangsat et målrettet program overfor iværksættere og små virksomheder, ligesom der både i Danmark og EU arbejdes med at nedbryde flere af de barrierer, små virksomheder oplever i både Danmark og på udenlandske markeder. Eksempelvis har EU Kommissionen og den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, lanceret en ordning, der giver SMV’er økonomisk støtte til at udtage IP-rettigheder.

Læs mere om ”Study on Innovation on Batteries and electricity storage” her.