Orientering om den noterede dato for bortfald grundet manglende betaling af årsgebyrer på patentområdet

Publiceret 04-09-2020

Patent- og Varemærkestyrelsen har gennemgået  styrelsens administrative praksis i forbindelse med manglende betaling af årsgebyrer for patenter. Dette har ført til en præcisering af ​den noterede bortfaldsdato. 

 

Bortfaldsdatoen for et patent ved manglende betaling af årsgebyrer er den første dag i den gebyrperiode, der ikke er betalt årsgebyr for. 

Notering i Patent- og Varemærkestyrelsens register af datoen for bortfald af et udstedt patent grundet manglende betaling af 1.-3. årsgebyr vil derfor fremover være mere præcis, idet bortfaldsdatoen vil være den samme som indleveringsdatoen, som er den første dag i den gebyrperiode, der ikke er betalt årsgebyr for. 

Ændringen træder i kraft 15. september 2020. Hvis du har spørgsmål til vores praksis for betaling af årsgebyrer, er du velkommen til at kontakte Roman Tsurkan