Kina skruer op for IP-ambitionerne

Publiceret 07-04-2021

Den kinesiske regering vil i de kommende fem år skrue op for antallet af patenter af høj kvalitet og for beskyttelsen af IP.

Patenter, varemærker og designrettigheder er tiltagende vigtigt for den kinesiske regering. Det stod klart på Folkekongressen i Beijing, der for nylig blev afholdt. Her blev udkastet til den kommende 14. femårsplan præsenteret. Femårsplanerne er væsentlige, fordi de sætter den strategiske retning på alle niveauer og alle områder af kinesisk politik. Af planen fremgår det, at det forventede mål for antallet af værdifulde opfindelsespatenter pr. 10.000 indbyggere er en stigning fra 6,3 i 2020 til 12 i 2025.

”Udmeldingerne fra Folkekongressen vidner om det generelt øgede fokus på IPR i Kina. Det bekræfter fortsat den tendens, vi har set gennem flere år, hvor Kina tillægger intellektuelle rettigheder stor betydning for den økonomiske og sociale udvikling i landet. De arbejder målrettet på at bevæge sig mod at blive en stormagt inden for innovativ teknologisk udvikling,” siger Flemming Kønig Mejl, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Generalsekretær Xi har tidligere udtalt sig om beskyttelse af IPR i Kina og påpeget, at innovation er den primære drivkraft bag udvikling, og beskyttelse af IPR er lig med beskyttelse af innovation.

”Derfor ser vi også nye takter, hvor fokus ligger på ikke alene at styrke mængden af rettigheder, men også kvaliteten af dem. Kina udvikler sig til at blive et innovativt land, der i langt højere grad end tidligere selv skaber IP-rettigheder. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Det nye er, det styrkede fokus, hvormed den ambition skal understøttes,” siger Flemming Kønig Mejl.

Af femårsplanen fremgår det, at Kina vil understøtte virksomheders innovative udvikling ved at implementere strategien om at gøre Kina til et stærkt land inden for intellektuel ejendomsret og udføre et strengt IPR-system, forbedre love og regler relateret til IPR og fremskynde lovgivningen om IPR inden for nye områder og nye forretningsmodeller.

Man ønsker desuden at forbedre patentsubsidie- og belønningspolitikkerne og vurderings- og evalueringsmekanismen for bedre at kunne beskytte og tilskynde patenter af høj værdi og fremme udviklingen af ​​patentintensive industrier.

Endelig vil man blandt andet styrke IPR-retsbeskyttelse og administrativ retshåndhævelse, forbedre voldgiftssystemerne, mægling og forbedre systemet med strafferetlig erstatning for IPR-overtrædelse.

Læs mere her