Vil du være en del af et IP-netværk?

Publiceret 06-12-2021

Patent- og Varemærkestyrelsen faciliterer forskellige IP-netværk for både rådgivere og administratorer. Du har mulighed for at blive en del af et netværk, og du kan komme med input til emner for netværksmøderne.

Efter en pause puster Patent- og Varemærkestyrelsen liv i forskellige IP-netværk. Med tre forskellige netværk glæder vi os til erfaringsudveksling, sparring og inspiration, når vi mødes i IP-branchen.

Vi planlægger følgende netværk i 2022:

Enforcementnetværk: Dette netværk er målrettet advokater og juridiske rådgivere, der arbejder med håndhævelse af IP-rettigheder. Vi planlægger 2 netværksmøder i 2022. Et i første halvår og et i andet halvår.

Designnetværk: Dette netværk er relevant for juridiske rådgivere, der arbejder med registrering og håndhævelse af design. Vi planlægger 2 netværksmøder i 2022. Et i første halvår og et i andet halvår.

Administratornetværk: Netværket er relevant for personer, der beskæftiger sig med de administrative dele af IP-arbejdet. Vi planlægger 2 netværksmøder i 2022. Et i første halvår og et i andet halvår.

Herudover kommer der et netværksmøde i det jysk – fynske administratornetværk i løbet af foråret 2022. 

Vil du være vært ved et netværksmøde eller har du forslag til emner?

Vi har tidligere haft gode erfaringer med at afholde netværksmøderne hos virksomheder/rådgivere. Hvis du og din virksomhed gerne vil lægge lokaler til et netværksmøde, hører vi derfor meget gerne fra dig.  Du kan også allerede nu også byde ind med forslag til emner i netværkene. Send en mail til Trine Brams med dine forslag eller tilbud om værtskab.

Tilmeld dig et IP-netværk