Før du kan håndhæve din designregistrering, skal du være opmærksom på dette

Publiceret 27-01-2021

Før du kan håndhæve din registrering, skal du være opmærksom på, om dit design lever op til bestemte krav. En designregistrering er nemlig ikke altid ensbetydende med en fuldstændig beskyttelse af dit produkt. Dette opmærksomhedspunkt afspejler en afgørelse i Sø- og Handelsretten, hvor en designregistrering af en terrassevarmer ikke kunne håndhæves.

Selvom du har registreret dit design, er der ingen garanti for, at dit design kan håndhæves overfor kopister. Der er nemlig en række krav, du skal være opmærksom på. Det erfarede den kinesiske virksomhed Runwin, da Sø- og Handelsretten i efteråret 2020 afgav dom i en krænkelsessag. Runwin ønskede her at få nedlagt påbud om markedsføringen af en terrassevarmer, som blev solgt og markedsført af danske Schou Company A/S. Ifølge Runwin var der alt for store ligheder mellem Schous design og Runwins terrassevarmer, som var et registreret EF-design. Men ifølge Sø- og Handelsretten har Schou ikke krænket Runwins registrering.

”Det der i denne sag er interessant, er at Sø- og Handelsretten i afgørelsen kommer ind på det omfang Runwins registrerede design reelt beskytter. Man kan nemlig godt på nuværende tidspunkt få en designregistrering, der omfatter designs eller elementer i designet, men som faktisk ikke kan beskyttes i praksis. Det kan fx være design eller designelementer, som udgør en teknisk funktion. Det er det, vi ser her,” siger fuldmægtig ved Patent- og Varemærkestyrelsen, Jacob Yde. 

Sø- og Handelsretten mener, at det registrerede design – Runwins terrassevarmer – er et produkt, som er meget funktionelt bestemt. Selvom terrassevarmerenes design er registreret, så er designets visuelle udtryk ifølge retten bestemt af en teknisk funktion. Højden er fx ifølge retten ikke et udtryk for et designmæssigt valg, men er givet som følge af terrassevarmerens funktion: At den skal kunne stå under et bord. Også terrassevarmerens fod, cylinderform og håndtag har en teknisk funktion. Jacob fortsætter:

”Det er altså en stor del af designet, som har en teknisk funktion. Beskyttelsen af det registrerede design bliver derfor snæver i retten og falder ikke ud til Runwins fordel. Sagen fortæller hermed noget om, hvor vigtigt det er at have dette for øje, når man registrerer sit design.”

Det kan godt betale sig
Inden man registrerer sit design, skal man altså være opmærksom på, at det design man gerne vil beskytte, faktisk kan beskyttes i praksis. Det gør man ikke kun ved at registrere designet, men også ved på forhånd at kende til de krav, der stilles til et design.

”Det er en rigtig god idé at tage stilling til, hvad fordelene er ved en designbeskyttelse, og om en registrering giver mening i forhold til det design, man gerne vil beskytte. Der er ingen tvivl om, at en registrering godt kan betale sig, men det afhænger af dit forarbejde. Et godt råd er derfor at sætte dig godt ind i regler og krav – eventuelt i dialog med en professionel rådgiver på området. Man bør ikke forlade sig på en registrering uden at tage stilling til, om designet blot består af features, som ikke kan beskyttes, fx fordi de ser ud, som de gør på grund af den tekniske funktion, som produktet har.” siger Jacob.

Jacob påpeger desuden, at der på trods af sagens udfald ikke skal herske tvivl om de mange fordele ved en designregistrering. Beskyttelsen i en designregistrering er i udgangspunktet bredere end en beskyttelse efter det uregistrerede EF-design. Desuden kan en designregistrering vare i op til 25 år, hvor et uregistreret EF-design kun er beskyttet i 3 år fra offentliggørelsen af designet.

Se billeder af de to terrassevarmere i Sø- og Handelsrettens domsafgørelse.

Fakta om designrettigheder

Designet skal være nyt.

  • Det vil sige, designet ikke må have været offentliggjort, før du søger om designbeskyttelse.
  • Vær dog opmærksom på undtagelsen – ”skånefristen” – der gælder i Danmark og EU. Skånefristen betyder, at du kan prøve dit design af på markedet i op til et år, før du vælger, om du vil beskytte det eller ej. Dvs. at et design anses for at opfylde nyheds-kravet, selvom designet er offentliggjort, hvis blot ansøgningen indleveres senest 12 måneder efter offentliggørelsen.

Designet skal have ”individuel karakter”.

  • Det betyder, at helhedsindtrykket af designet skal adskille sig klart fra helhedsindtrykket fra andre kendte design. Et design kan være så enkelt og almindeligt, at det mangler ”individuel karakter” fx en helt almindelig form på en T-shirt.

Teknisk funktion

  • Herudover er det heller ikke muligt at designbeskytte produkter eller dele af produkter, som udelukkende er bestemt af en teknisk funktion, idet designeren ikke vil have haft nogen valgmuligheder ved udformningen af designet.

Hvis du har skabt et nyt design, kan det være en god idé at beskytte designet ved at få det registreret. På den måde kan du lettere håndhæve din ret, hvis andre skulle kopiere dit design. Beskyttelsen gælder fra den dag, du ansøger om beskyttelse og i perioder på fem år. Et design kan beskyttes i op til 25 år.