Globalt fald i patentansøgninger i 2019, men stigning i varemærke- og designansøgninger

Publiceret 27-01-2021

World Intellectual Property Organization har for nyligt offentliggjort sin årlige World Intellectual Property Indicators Report. Mens antallet af ansøgninger inden for varemærker og design i 2019 steg, vidner tallene om et sjældent set fald i antallet af patentansøgninger. Kina står for størstedelen af ansøgningerne, mens Danmark fortsat står stærkt inden for vind.

De nye tal for 2019 – dert vil sige før COVID-19 – viser en stigning i ansøgninger inden for varemærker og industrielt design fra 2018 til 2019 på henholdsvis 5,9 pct. og 1,3 pct. Modsat faldt antallet af patentansøgninger verden over med 3 pct, hvilket er det første fald i et årti. Det viser de nye tal fra World Intellectual Property Organization, der hvert år indsamler data inden for varemærker, design og patenter fra ca. 150 nationale og regionale kontorer.

Kina står bag det største antal patentansøgninger, men også det globale fald i ansøgninger
I 2019 modtog Kinas IP-kontor 1,4 millioner patentansøgninger, hvilket er mere end det dobbelte af, det antal ansøgninger det næststørste land, USA, i 2019 modtog (621.453). Herefter følger Japan (307.969), Korea (218.975) og The European Patent Office (EPO) (181.479). Tilsammen tegner disse fem myndigheder sig for 84,7 pct. af verdens samlede ansøgninger.

På trods af det store antal ansøgninger i 2019 faldt mængden af patentansøgninger i Kina med mere end 9 pct, hvilket har haft betydning for det globale fald i patentansøgninger. Det er første gang i 24 år, at Kina oplever et fald i ansøgninger.

Inden for vindmølleteknologi står Danmark fortsat stærkt og de danske ansøgninger på området vidner om, at den danske specialisering i vind stadig vækster.

Global stigning i varemærkeansøgninger
Asien tegnede sig for 70,6 pct. af alle varemærkeansøgninger i 2019, hvilket er en markant stigning fra de 38,7 pct. i 2009. Modsat faldt Europas aktivitet betydeligt fra 36 pct. i 2009 til 15,4 pct. i 2019, mens Nordamerika tegnede sig for 5,7 pct. af verdens samlede varemærkeansøgninger i 2019. 

Ifølge rapporten blev der i 2019 indgivet 11,5 millioner varemærkeansøgninger, der dækker 15,2 millioner klasser, over hele verden i 2019. Antallet af klasser, der er angivet i ansøgningerne, steg med 5,9 pct. i 2019, hvilket markerer et 10. vækstår i træk.

Læs rapporten her