Nye patentdata: Innovation inden for nye intelligente teknologier tager fart

Publiceret 27-01-2021

IoT, 5G og kunstig intelligens er blot nogle af de teknologier, hvor innovationen i øjeblikket accelererer. Nye data fra det europæiske patentkontor (EPO) viser, at innovation inden for den såkaldte fjerde industrielle revolutions (4IR) teknologier vokser markant over hele verden. USA står som verdensleder, mens Europa dog taber terræn.

I 2018 tegnede teknologier fra den fjerde industrielle revolution (4IR) – herunder teknologier inden for IoT, big data, 5G og kunstig intelligens – sig for mere end 10% af al patentaktivitet på verdensplan. Det viser nye data fra det europæiske patentkontor (EPO). Siden 2010 er antallet af patentansøgninger på området i gennemsnit vokset med næsten 20 procent årligt. Det er ca fem gange hurtigere end gennemsnittet af alle teknologiområder.

Markant vækst inden for tilslutning og datastyring
De nye patentdata er for nyligt offentliggjort i rapporten "Patents and the Fourth Industrial Revolution – the global technology trends enabling the data-driven economy", hvor EPO har undersøgt internationale patentfamilier på området fra 2000 til 2018. Undersøgelsen viser, at særligt innovation inden for connectivity og data management er steget markant. Med en årlig vækst på 26,7 pct. siden 2010 er teknologier, der fx dækker protokoller, kort- og langdistancekommunikation mv., den største gruppe af teknologier relateret til den fjerde industrielle revolution. Stigningen er i vid udstrækning drevet af udviklingen af ​​5G, som vil understøtte den massive implementering af de såkaldte 4IR-teknologier.

Data management, der omfatter alle teknologier, der sigter mod at udnytte data fra oprettelse, behandling, analyse og feedback, har haft en gennemsnitlig årlig vækst på 22,5 pct. siden 2010.

USA verdensleder, mens Europa mister terræn
Asien og USA er ansvarlige for størstedelen af al patentaktivitet på området. Den geografiske fordeling af patentaktivitet på området viser, at USA fortsat er verdens førende og tegner sig for omkring en tredjedel af alle opfindelser mellem 2000 og 2018. Kinas og Sydkoreas innovative aktivitet inden for 4IR-teknologier er ligeledes steget markant med en årlig stigning på henholdsvis 39,3 pct. og 25,2 pct. fra 2010 til 2018.

Særligt den hurtige vækst i Sydkorea og Kina, samt udviklingen i andre regioner, har betydet, at Europa har mistet terræn inden for udviklingen af teknologier knyttet til den fjerde industrielle revolution. I Europa stod Tyskland for 29 pct. af alle 4IR-patenter mellem 2000 og 2018, hvilket er mere end dobbelt så meget som Englands (14,3 pct.) og Frankrigs (12,5 pct.) andel. I disse tre lande har den gennemsnitlige stigning af 4IR-innovation i perioden 2010 og 2018 imidlertid været langt under verdensgennemsnittet på 19,7 pct.

Læs mere om undersøgelsen her.