Nyt projekt skal bidrage til at få mere innovation på markedet

Publiceret 02-06-2021

Patent- og Varemærkestyrelsen skal i samarbejde med en række aktører arbejde på at forbedre rammebetingelserne i både Danmark og Indien for, at universiteters innovation og teknologiudvikling lettere kan komme på markedet og blive til en god forretning. Målet er bl.a. at bidrage til bedre vilkår for teknologiudviklingen under det dansk-indiske grønne strategiske partnerskab.

Universiteterne i Danmark såvel som i Indien står bag vigtig forskning og innovation, der kan gøre fremtiden grønnere og mere klimavenlig. Det er imidlertid ikke altid nemt at få nye teknologiske løsninger og opfindelser på markedet.

Som en del af det Grønne Strategiske Partnerskab og det dansk-indiske strategiske IP-sektorsamarbejde, har IP-myndighederne i de to lande indledt et nyt projekt om kommercialisering af immaterielle rettigheder i samarbejde med bl.a. Innovationscenter Danmark i Indien, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, og fremtrædende indiske universiteter.

Projektet skal afdække systemiske barrierer og bidrage til styrkede rammevilkår for at bringe ideer, innovation og viden fra universiteternes økosystem ud på markedet. Projektet skal desuden bidrage til de nationale strategier for immaterielle rettigheder i Indien såvel som i Danmark.

”Innovation er en af de vigtigste drivkræfter for økonomisk vækst. Universiteterne herhjemme og i Indien står bag et økosystem af inkubatorer, iværksætterceller og opfindere, der i høj grad bidrager til udviklingen af ​​teknologi og innovation. Derfor er det væsentligt, at vi hjælper med at få udnyttet det potentiale, så de kan få deres innovation beskyttet med et patent og bringe de teknologiske løsninger, der i sidste ende kan hjælpe os alle til en mere bæredygtig fremtid på markedet,” siger Trine Bargsteen, IP sektorrådgiver på den danske ambassade i New Delhi.

Projektet vil gennem workshops mellem danske og indiske universiteters teknologioverførselskontorer være en platform for vidensgenerering om nøglespørgsmål relateret til IP-kommercialisering og teknologioverførsel. Et af de vigtigste elementer i projektet er en IP-kommercialiserings-rapport med en række ’best practice’ eksempler og anbefalinger baseret på praksiserfaringer.

Rapporten vil omfatte konkrete casestudier og policy-anbefalinger til at styrke nationale IP-strategier i Indien og Danmark. Desuden vil projektet samle offentlige myndigheder, relevante brancheeksperter, forskere og innovatører fra Indien og Danmark til en videre drøftelse af denne meget vigtige dagsorden på en international konference i slutningen af ​​året. Konferencen vil også være en mulighed for at få indsigt i rapporten, som ved lejligheden officielt vil blive lanceret af de to regeringspartnere.

Projektet løber fra juni til december 2021 og er en del af det Strategiske Sektorsamarbejde, som gennemføres med støtte fra Udenrigsministeriet. Projektet bidrager til realiseringen af det Grønne Strategiske Partnerskab mellem Danmark og Indien.

 

FAKTA
Partnere:

  1. Patent- og Varemærkestyrelsen
  2. Den danske ambassade i Indien
  3. Innovation Centre Denmark in India
  4. Cell for IPR Promotion and Management, Indien

Associerede partnere:

  1. Syddansk Universitet
  2. Aarhus Universitet
  3. Indian Institute of Technology, Delhi / Foundation for Innovation and Technology Transfer, I-TTO
  4. Birla Institute of Technology and Science, Pilani