OECD: Handlen med ulovlige kopivarer udgør fortsat et massivt problem

Publiceret 24-06-2021

Den ulovlige handel med kopivarer udgør fortsat et massivt problem, der koster danske arbejdspladser, kan have alvorlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og gå ud over dansk velfærd.

Billede af solbriller
Ny OECD rapport viser, at ulovlig handel med kopivarer fortsat er et massivt problem trods omfattende indsatser.

Sko, tøj, elektronik, legetøj og kosmetik. Ulovlig handel med kopivarer er fortsat et massivt problem trods omfattende indsatser. Det viser en ny rapport fra OECD og den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, som konkluderer, at til trods for et fald siden 2016, er der ikke sket en nedgang i den ulovlige handel med kopivarer i forhold til 2013.

Ifølge rapporten udgør handlen med kopivarer op til 2,5 pct. af den samlede verdenshandel modsat 3,3 pct. i 2016 og 2,5 pct. i 2013. Samtidig estimeres det, at den samlede import af kopivarer til EU udgør op mod 5,8 pct. svarende til 119 milliarder euro om året.

”Det er fortsat alarmerende store tal, som gør indtryk. Der er ingen tvivl om, at handlen med ulovlige kopivarer stadig udgør et massivt problem og er et direkte angreb på lovlydige virksomheder, danske arbejdspladser og forbrugersikkerheden. De tydeliggør, at indsatsen til bekæmpelse af den ulovlige kopivarehandel fortsat kræver stort fokus,” siger Barbara Suhr Jessen, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen, der koordinerer samarbejdet i Danmark mellem 12 myndigheder om bekæmpelse af kopivarer.

Danske virksomheder er nogle af de mest udsatte

I undersøgelsens oversigt over told-tilbageholdelser af ulovlige kopivarer, ligger Danmark helt oppe på 6. pladsen over OECD-lande, hvis virksomheder er mest udsatte for ulovlig kopiering.

Undersøgelsen bygger primært på data fra før corona-pandemien. Det fremhæves dog i rapporten, at den stigende e-handel under epidemien har ført til en massiv stigning i udbuddet af ulovlige kopivarer på alle former for online platforme, herunder på sociale medier.

“Den omfattende handel med kopivarer er et globalt problem, som skal bekæmpes fra mange fronter. Vi gør meget i Danmark, men de kriminelle bagmænd finder løbende nye veje til at sælge kopivarer og snyde forbrugerne. Det har store konsekvenser for de virksomheder, der investerer mange kræfter og ressourcer i at opbygge en succesfuld og legitim forretning. Derfor er det glædeligt, at det på EU-plan netop er besluttet at gøre bekæmpelsen af kopivarer til ét ud af 10 prioritetsområder til bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet. Det må forventes at styrke bekæmpelsen af kopivarer i EU, ” siger Barbara Suhr Jessen.

Ifølge rapporten kan kopivarer spores til en række forskellige lande, men Kina er fortsat langt den største eksportør af ulovlige kopivarer.

Tidligere rapporter fra EUIPO viser, at handlen med kopivarer betyder, at 11 forskellige sektorer årligt mister 4,2 pct. af det direkte salg i Danmark. Det svarer til 6,17 mia. kr. i tabt salg for virksomhederne og knap 4000 tabte arbejdspladser i Danmark. I hele EU betyder handlen med kopivarer 468.000 tabte arbejdspladser og tabt salg for virksomhederne på årligt 446 mia. kr. inden for 11 forskellige sektorer.

Læs den samlede rapport fra OECD og EUIPO her: Global Trade in Fakes: A Worrying Threat 

Få gode råd på jegvælgerægte.dk om, hvad virksomheder kan gøre for at undgå at blive kopieret. Her kan du også læse om, hvad du kan gøre, hvis skaden alligevel er sket.