Enighed om fælles anbefalet administrativ praksis er opnået

Publiceret 08-03-2021

For at harmonisere den administrative praksis mellem EPO og Europas nationale IP-kontorer har Danmark og de øvrige EPO-medlemslande aftalt en anbefaling til fælles praksis.

Patentsystemet skal forenkles, og derfor har EPO og EPO-medlemslandene besluttet at arbejde for fælles praksis på flere områder ved etablering af det såkaldte konvergensprogram. På et møde i EPO’s administrative råd i december 2020 blev to fremgangsmåder inden for den administrative praksis godkendt af medlemslandene. Det drejer sig om en praksis for undersøgelse af en opfindelses enhed og betegnelsen for opfinderen.

De to nye praksisser er udviklet i to arbejdsgrupper, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har deltaget i begge sammen med repræsentanter fra de øvrige EPO-medlemsstaters patentkontorer. Undervejs har medlemslandene undersøgt de forskellige tilgange i Europa og fundet frem til den bedste praksis.

”Konvergensprogrammet er en stor milepæl i det europæiske patentsamarbejde. Med det får vi en række fælles anbefalinger til ensretning af udvalgte emner. Et af de foreløbige resultater er fx en ensrettet praksis for bedømmelse af en opfindelses enhed – noget der har stor betydning for brugerne. Det gør det lettere for brugerne - og især SMV’erne - at benytte patentsystemerne i Europa, fordi praksis i højere grad ensrettes,” siger Flemming Kønig Mejl, sektionschef for internationalt sekretariat i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ensretningen forventes også at give flere konkrete fordele både for brugerne af patentsystemet og myndighederne.

”Konkret forventes arbejdet at give en større forudsigelighed for brugerne i forhold til behandlingen hos myndighederne og i forhold til udfaldet af en ansøgning. Det er klart, at en øget ensretning af praksis vil også kunne medføre mindre besvær og dermed færre omkostninger for brugerne. For myndighederne betyder det, at de bedre vil kunne drage nytte af hinandens sagsbehandling. Så alt i alt er det en win-win situation,” Flemming Kønig Mejl.

Ud over de to praksisser, der allerede er vedtaget, er de områder, der skal undersøges fremover: praksis for tildeling af prioritetsdato; genindførelse af rettigheder; kravudarbejdelse og struktur; vurderingspraksis for computerimplementerede opfindelser og AI.

Når de nye praksisser er godkendt, vil de blive implementeret af kontorerne på frivillig basis.

Læs mere her.