Innovationen i Danmark klarer sig godt trods et år med corona

Publiceret 16-03-2021

På trods af corona-pandemien og nedlukningen af Danmark har danske virksomheder vist stærke innovative takter med et højt niveau af patentansøgninger til det europæiske marked.

Antallet af europæiske patentansøgninger fra Danmark ligger på et højt niveau efter ét år med corona. Det viser nye tal fra den Europæiske Patentmyndighed, EPO, der netop har offentliggjort deres årlige Patent Index. Der blev i alt indleveret 2404 danske patentansøgninger til EPO i 2020, hvilket er et lille fald på 0,5 pct. i forhold til 2019.  

Indexet måler på antallet af indleverede patentansøgninger til EPO og giver en indikation af, hvor innovative danske virksomheder har været det seneste år.  

”Innovationen hos danske virksomheder spiller en afgørende rolle for, at vi i Danmark kommer godt ud af pandemien og får genoprettet dansk økonomi. Selvom vi endnu ikke kender de fulde konsekvenser af corona-pandemien og ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske de næste måneder og år, så er det glædeligt, at danske virksomheder fortsat har et højt niveau af innovation. Det indikerer, at der er en stærk innovationskraft i Danmark,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Danmark fastholder sin placering fra sidste år og er det tredje mest innovative land målt på antal patentansøgninger per indbygger indleveret til EPO. Med 410 patentansøgninger per million indbygger ligger Danmark helt i top blandt EPOs 38 medlemslande, kun overgået af Schweiz og Sverige, og foran lande som Holland, Finland og Tyskland.

Region Hovedstaden øger andelen af danske opfindelser

Region Hovedstaden er Danmarks førende region med en andel på 58,3 pct. (fra 56,4 pct. i 2019) af alle danske patentansøgninger indleveret til EPO i 2020. Herefter følger Midtjylland med en andel på 25 pct. (fra 28,3 pct.) og Syddanmark med en andel på 12,1 pct. (fra 10,8 pct.).

”Region Hovedstaden cementerer sin position som Danmarks innovative epicenter målt på antal patentansøgninger, efterfulgt af Midtjylland. Vi ved, at mange iværksættere og små virksomheder ikke i tilstrækkelig høj grad gør brug af patenter, selvom rettigheder ofte er grundforudsætningen for vækst og innovation. Det er derfor noget, flere virksomheder i alle regioner med fordel kan tage stilling til,” siger Sune Stampe Sørensen.

Danske virksomheder indleverede flest ansøgninger til EPO inden for ’motorer, pumper og turbiner’ – et teknologifelt, hvor mange grønne patentansøgninger indsendes. Alligevel faldt antallet af patentansøgninger her med 20,6 pct. efter at være vokset med 25 pct. i 2019. Til gengæld blev medicinsk teknologi Danmarks næstmest aktive teknologifelt med 18,7 pct. (-10 pct. ift. året før), og lægemidler indtog tredjepladsen med en kraftig stigning på 42,4 pct. (+ 1,7 pct.).

Med 20 pct. færre patentansøgninger rykkede bioteknologi til fjerdepladsen blandt Danmarks mest patentaktive teknologiområder (-10 pct). Ser man på det samlede billede af danske patenteringsaktiviteter, kompenserede væksten i medicinsk teknologi og lægemidler for faldet i 'motorer, pumper, turbiner' og bioteknologi.

Med 121 indleverede ansøgninger (-22 pct. ift. 2019) var Novozymes Danmarks mest aktive patentansøger ved EPO i 2020 efterfulgt af Vestas (111 ansøgninger, -17 pct.) og Novo Nordisk (108, -1,8 pct.). Danmarks Tekniske Universitet (DTU) indtog med 62 ansøgninger en 6. plads blandt de ti største danske ansøgere til EPO. DTU lå på en 7. plads i 2019 med 57 ansøgninger.

Find EPO’s fulde Patent Index 2020 her: www.epo.org/patent-index2020