Ny rapport: Dansk life science står stærkt på patenter, men intens international konkurrence truer

Publiceret 04-03-2021

Dansk life science fastholder international styrkeposition, men den er båret af få store virksomheder, og konkurrencen fra kinesiske virksomheder stiger. Det viser ny rapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Dansk life science er blandt verdens førende i udviklingen af innovative løsninger. Det viser en ny rapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen, der har undersøgt danske virksomheders patentansøgninger inden for life science-teknologi til EU og USA de sidste 10 år. Samtidig peger rapporten på, at den danske udvikling af ny teknologi inden for området hviler på få store virksomheder.

”Danmark har en stærk styrkeposition inden for life science. Men det er væsentligt, at vi ikke hviler på laurbærrene. Vi skal være opmærksomme på, at vores position i høj grad hviler på få virksomheder samtidig med, at den internationale konkurrence intensiveres,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

I Danmark står de 10 største ansøgere for næsten 50 pct. af alle patentansøgninger inden for life science med Novozymes som den største ansøger efterfulgt af Novo Nordisk. Sammen står de for 25 pct. af alle danske patentansøgninger inden for life science. Modsat spiller små og mellemstore virksomheder en mere begrænset rolle.

”For at understøtte fortsat dansk innovation er det afgørende, at virksomhederne har gode og forudsigelige rammevilkår for at bruge patentering til at beskytte og kommercialisere deres teknologi. Et stærkt patentsystem sikrer et incitament til at investere i forskning og udvikling,” siger Sune Stampe Sørensen.

”For at understøtte fortsat dansk innovation er det afgørende, at virksomhederne har gode og forudsigelige rammevilkår for at bruge patentering til at beskytte og kommercialisere deres teknologi. Et stærkt patentsystem sikrer et incitament til at investere i forskning og udvikling,” siger Sune Stampe Sørensen.

Blandt de undersøgte lande i perioden 2010-2019 ligger Danmark stabilt som den næstmest patentaktive nation på life science-området, når man opgør patentaktiviteten pr. mio. indbyggere.  Danmark overgås kun af Schweiz, når det kommer til indleverede patentansøgninger til den Europæiske Patentmyndighed (EPO) såvel som det amerikanske patentkontor (USPTO).

Til gengæld har kinesiske virksomheder mere end femdoblet deres ansøgningsantal i samme periode, ligesom amerikanske virksomheder har præsteret en stigning i antallet af patentansøgninger på 44 pct. til USPTO og 32 pct. til EPO.  De fleste andre lande har et mere konstant niveau i antallet af ansøgninger. Danske virksomheder har eksempelvis et lille fald på 2 pct. i antallet af patentansøgninger til EPO og en stigning til USPTO på 13 pct. i samme periode.

Patent- og Varemærkestyrelsen har udarbejdet analysen på baggrund af patentdata fra bl.a. Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og den amerikanske patentmyndighed (USPTO) i perioden 2010-2019.

Du kan læse rapporten her

 

Fakta: Hvad er Life Science?

Life science-virksomheder er i denne analyse defineret som virksomheder, der opererer inden for pharma, lægemidler, bioteknologi og fødevarekemi.


Fakta: Hvad er et patent?

Et patent er en eneret til et produkt eller en proces, der giver en ny teknisk løsning på et problem. For at opnå patent skal de tekniske oplysninger om opfindelsen offentliggøres i en patentansøgning.

Patenter kan være gyldige i en periode på op til 20 år fra indgivelsesdatoen for patentansøgningen.

Patenter er geografisk bestemte rettigheder. Generelt gælder de eksklusive rettigheder kun i det land eller den region, hvor patentet er indgivet og tildelt i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land eller region. 
Top ti: Danmarks mest patentaktive life science-virksomheder

1. Novozymes

2. Novo Nordisk

3. Coloplast

4. Dupont Nutrition Biosciences (Danisco)

5. Neurosearch

6. H. Lundbeck

7. Chr. Hansen

8. Aarhus Universitet

9. Danmarks Tekniske Universitet

10. Roche Innovation Center Copenhagen